Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea lucrărilor de reparații capitale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea reparațiilor capitale la următoarele locații:
 
 1. Mun. Chisinau, str. Bulgară, 39 – încăperi amplasate la et. 1 și et. 2, conform caietului de sarcini.
 2. Satul Corjeuți, r-nul Briceni - oficiul poștal, conform caietului de sarcini.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
 • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 60 zile);
 • prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2017;
 • preț per deviz;
 • calitatea materialelor folosite;
 • termenul de execuție a lucrărilor;
 • termenul de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Copia licenței de activitate.
 5. Oferta comercială.
 6. Termenul de garanție a lucrărilor executate.
 7. Termenul de execuție a lucrărilor.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 26.07.2017, ora 10:00
 
Informații suplimentare și caietul de sarcini pot fi obținute la telefonul – 078824224.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea lucrărilor de reparații capitale”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ″Poșta Moldovei″, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova