Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea mobilei și a pieselor de mobilier

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea mobilei și a părților de mobilier conform următoarelor loturi:
 
Mobilă de birou și oficiu:
 
 1. Masă dublă cu dimensiunile 1000*600*750; 1200*600*75; 1300*650*750.
 2. Suport tastatură.
 3. Suport procesor.
 4. Masă p/u poștaș cu raft 1100*600*1720.
 5. Masă p/u clienți 1100*1090*500.
 6. Masă șef 1300*750*600.
 7. Comod mobil cu trei sertare 600*450*400.
 8. Panou informativ 1385*1025.
 9. Dulap cu rafturi 2100*900*380.
 10. Dulap p/u haine/documente 2100*500*800.
 11. Rafturi 2100*900*500.
 12. Barieră cu separație din sticlă 1400*1825*750.
 13. Dulap haine 2100*500*800.
 14. Scaun p/u clienți Dublu 1200*400*450.
 15. Dulap cu fațade din MDF 2100*320*800.
 16. Material și furnitură pentru mobilă de calitate înaltă.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezenta pe piața, clienți fideli/referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de 90 zile din momentul livrării bunurilor.
 5. Termen de livrare – 10 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor – pe lot.
 7. Termen de garanție – doi ani de zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor fața de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, conform specificației anexate.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare și instalare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 14.05.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824242.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția mobilei și a părților de mobilier”, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei", pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU