Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea plicurilor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea plicurilor, conform urmatoarelor specificații:
 
 1. Plic 114*162 C6 offset alb de calitate superioară, 75 gr/m, cu tipar interior, cu bandă autoadezivă.
 2. Plic 110*220 DL fereastra offset alb de calitate superioară, 75 gr/m, cu tipar interior, cu bandă autoadezivă.
 3. Plic 110*210 DL offset alb de calitate superioară, 75 gr/m, cu tipar interior, cu bandă autoadezivă.
 4. Plic 162*229 craft C5 offset de calitate superioară, 80 gr/m, cu bandă autoadezivă.
 5. Plic 162*229 C5 offset alb de calitate superioară, 80 gr/m, cu tipar interior, cu bandă autoadezivă.
 6. Plic 229*324 C4 craft offset de calitate superioară, 80 gr/m, cu bandă autoadezivă.
 7. Plic 229*324 C4 offset alb de calitate superioară, 90 gr/m, cu tipar interior, cu bandă autoadezivă.
 8. Plic B4 – burduf offset de calitate superioară, 80 gr/m, cu bandă autoadezivă.
 9. Plic bule 120*215 №12 cu bandă autoadezivă.
 10. Plic bule 220*340 №16 craft cu bandă autoadezivă.
 11. Plic bule 180*265 №14 cu bandă autoadezivă.
 12. Plic bule 300*445 №19 cu bandă autoadezivă.
 13. Plic perna de aer 200*175 CD cu bandă autoadezivă.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezenta pe piața, clienți fideli/referințe).
 4. Condițiile de achitare – 50 procente avans, 50 procente în termen de 30 zile din momentul livrării bunurilor.
 5. Termen de livrare – 60 zile.
 6. Evaluarea ofertelor – pe poziții.
 7. Termen de garanție – 2 ani,
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor fața de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, conform specificației anexate.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 24.05.2019, ora 16:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824242.
 
ferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea”Concursul pentru achiziționarea plicuri”, personal la Secretarul grupului de lucru, pe adresa:
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 203, tel. 022-251-273, 079924238
MD-2012 CHIȘINĂU