Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea sacilor de unica folosință

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea sacilor de unica folosință.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare –în termen de până la 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 15 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 7. Termen de valabilitate a mărfii – nu mai mic de 1 an de zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 12. Termen de valabilitate.
 13. Mostră.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nvor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 23.08.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499242
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea sacilor de unica folosință” personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
 
 
SPECIFICAȚII
 
Material – polipropilen;
Culoarea – alb, albastru;
Cu șireturi și fără șiret;
Cu imprimarea logoului intreprinderii;
Cu imprimarea “EMS Moldova”;
Dimensiunile - 300X450mm; 350X450mm;
450X650mm; 500X900mm; 600X900mm;
750X1200mm; 900X1460mm; 1000X1500mm.