Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS "Poșta Moldovei" anunță concurs prin solicitarea ofertelor de prețuri pentru ahiziționarea serviciilor de telefonie mobilă.
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea "Concurs de oferte - servicii de telefonie mobilă", la adresa beneficiarului:
 
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 07.07.2015, ora 10:00.
Informații suplimentare la nr. de telefon 078824308 - Roman BANARI.