Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) - 1 set

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – posibilitatea achitării în termen de 12 luni din momentul primirii bunurilor.
 5. Prețuri fixe pe toată durata contractului.
 6. Termen de livrare – 45 zile lucrătoare din data semnării contractului.
 7. Deținerea de către ofertant a autorizației de la producător sau distribuitor oficial.
 8. Deținerea certificatului ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 9. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Copia ultimelor situații financiare.
 7. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 8. Condițiile de achitare.
 9. Condițiile și termenele de livrare.
 10. Autorizația de la producător sau distribuitor oficial.
 11. Certificat ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 12. Prezența service centru autorizat de producător în RM.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 27.07.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924015.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea UPS-ului”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
 
SPECIFICAȚII TEHNICE
 
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) - 1 set.
 
SPECIFICATII TEHNICE OBLIGATORII
Caracteristici
UPS cu topologia On-Line dubla converisie IEC62040-3, VFI – SS-111, functionarea in regim  On-line  pina la temperatura de + 40 °C
UPS trebuie să fie construit pe principiul modular, care să asigure cresterea treptată a puterii și posibilitatea de înlocuire/instalare a modulelor de putere si modulelor de baterii în regim «hot-swap»;
Dimensiunea carcasei UPS si carcasei pentru baterii: lățimea, max. – 600mm, înălțimea, max. 1000 mm, pentru instalarea în rînd cu dulapuri IT sau in interiorul dulapului IT;
Circulatia aerului in carcase pentru asigurarea racirii «fata-spate».
UPS trebuie să conțină modulele de putere, modulele de baterii, disjunctoare de protecție la intrare-ieșire UPS, distributia sarcinii catre consumatori 8 conectori IEC 320 – C19 si 8 conectori IEC320 – C-13, bypass mecanic și electronic, EPO (Emergency Power Off). Modlul de contorl cu rezervare N+1.
Puterea nominală inițială necesară nu mai puţin de 9KW cu rezervare N+1 și posibilitate de extindere ulterioară pînă la min. 13.5 KW la sarcină activă cu rezervare N+1;
Timpul de funcționare autonomă pe baterii la sarcina de 9 KW – minim 17 min
Bateriile instalate în interiorul modulelor pentru baterii, (baterii etanșe - fără întreținere), durată de exploatare minim 6-9 ani;
Reglarea tensiunii de încărcare a bateriilor în funcție de temperatura mediului;
Senzor de monitorizare a temperaturii bateriei
Control si monitorizare
Panoul de control cu Ecran multifuncțional
Monitorizarea și diagnostica UPS trebuie să fie posibilă atît locală cît și la distanță (HTTPS/SSL, SSH, SNMPv1,2,3, Modbus TCP/IP).
SW pentru deconectarea serverelor in caz de descărcare a bateriilor.
Posibilitatea de conectarea a pina la 10 sensori de temperatura si umiditate pentru monitorizarea temperturii in incapere si in dulapuri cu echipamente.
In seul de livrare urmeaza sa fie inclusi 3 sensori de temperatura si unul de umiditate
Cel puțin 1 x port RS232 sau 1 x USB sau 1 x Ethernet
Intrare
Tensiunea nominală la intrare 400V 3Ph si/sau 220V 1h;
Variația tensiunii de linie (UPh-Ph) la intrare cu sarcina de 70% fără trecere pe baterii
(V) 142-278 la intrare monofazata; (V) 244 -480 la intrare trifazata.
Frecvența la intrare 40 – 70 Hz;
Coeficientul de putere (P.F.) la intrare - 0.95;
THDI:<= 5% la încărcare maximă
Frecvența de ieșire 50 or 60 Hz +/- 0.1%
Ieşire
Eficiența la sarcina de 50-100% în regim on-line – min 92%;
Rezistența la suprasarcină: pînă la 130% - 60 sec, 150% - 10 sec;
Reglarea tensiunii de ieșire +/- 3% (statică) / +/- 7% (dinamica)
Distorsiunea de tensiune (THD) <= 3% pentru sarcini neliniare (fază-fază și fază-neutră)
Stabilitatea frecventei :50 Hz +/- 0,3%
Garanţie
Minimum 24 luni
Setul de livrare
Setul de livrare a  UPS trebuie să includă:
- Echipamente si materiale in conformitate cu Specificatiile Tehnice Obligatorii conform tabelei de mai sus.
- Serviciile de punere in functiune si materiale necesare instalarii si punerii in functiune.
- Serviciile de  mentenanta (deservire tehnica),  inclusiv materiale necesare pentru perioada de garantie.