Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru selectarea companiei pentru confecționare și instalare a mobilierului

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru confecționarea și instalarea mobilierului.
 
Criterii de selecție a companiei
 
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul semnării actului de predare-primire.
 5. Termen de executare a lucrărilor – 10 - 15 zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire a TVA.
 5. Autorizația sanitară.
 6. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 7. Certificatele de conformitate a materialelor.
 8. Copia ultimelor situații financiare.
 9. Oferta comercială conform schițelor, care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea materialului și a furniturii, termenul de garanție.
 10. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 11. Condițiile de achitare.
 12. Condițiile și termenele de executare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 12.04.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru confecționarea și instalarea mobilierului”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 
 
Specificații tehnice
Mobilier
Dimensiuni
1
Masă poștaș cu raft
1100x600x1720
2
Dulap rafturi
2100 x900x380
3
Dulap haine/ documente
2100x500x800
4
Panouri informative
1385x1025
5
Masă pentru clienți cu scaun
1000x1090x500
6
Dulap rafturi
1570x900x380
7
Masa șef
1300x750x600
8
Rafturi
ex: 2100x900x500 (la comandă individual)
9
Barieră cu separație din sticlă
1400x1825x800
10
Comod mobil cu 3 sertare
600x500x400