Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru selectarea companiei privind efectuarea reparației capitale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central 
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a următoarelor edificii:
 
 1. Oficiul poștal Cobusca Veche raionul Anenii Noi
 2. Oficiul poștal Țînțăreni raionul Anenii Noi
 3. Oficiul Poștal Rădoaia raionul Sîngerei.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 2. Preț per deviz, inclusiv TVA;
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe);
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul semnării actului de predare-primire;
 5. Termen de executare a lucrărilor – 90 zile.
 6. Termen de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 7. Evaluarea ofertelor - pe obiecte.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice;
 4. Certificat de atribuire a TVA;
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat;
 6. Certificatele de conformitate a materialelor;
 7. Copia ultimelor situații financiare;
 8. Oferta comercială conform caietului de sarcini, inclusiv TVA;
 9. Termenul de garanție;
 10. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018;
 11. Condițiile de achitare;
 12. Condițiile și termenele de executare;
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 31.05.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru efectuarea lucrărilor de reparație a clădirilor oficiul poștal ______” personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA