Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor de pe str. Calea Ieșilor,47 mun. Chișinău

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor cu suprafața de 340 m.p. de pe str. Calea Ieșilor,47 mun. Chișinău pentru amenajarea centrului de sortare a coletelor.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per deviz, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – avans- 50 %, restul sumei în termen de 60 zile din momentul semnării actului de predare-primire.
 5. Termen de executare a lucrărilor - 30 zile.
 6. Termen de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire a TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate a materialelor.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform caietului de sarcini, inclusiv TVA.
 9. Termenul de garanție.
 10. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2019.
 11. Condițiile de achitare.
 12. Condițiile și termenele de executare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22.04.2019, ora 10:00.
 
Caietul de sarcini și alte detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067497697.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a a încăperilor cu suprafața de 340 m.p. de pe str. Calea Ieșilor,47 mun. Chișinău pentru amenajarea centrului de sortare a coletelor” personal, pe adresa:
 
 
Î.S. "Poșta Moldovei", Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
et. 2, bir. 208
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova