Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs solicitare oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS "Poșta Moldovei" anunță concurs solicitare oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă.
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea "Concurs de oferte - servicii de telefonie mobilă", la adresa beneficiarului:
 
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, 
ÎS "Poșta Moldovei",
Secție Cancelarie și Secretariat,
MD 2012.
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 25.08.2017, ora 15:00.
 
Informații suplimentare la nr. de telefon 022 251-265 - Anatolie Codreanu.