Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Invitație la concurs de achiziție a serviciilor de audit

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Înterprinderea de stat "Poșta Moldovei" invită la concursul de achiziție a serviciilor de audit.
 
  1. Denumirea beneficiarului: Înterprinderea de stat "Poșta Moldovei".
  2. Obiectul achiziției: servicii de audit.
  3. Termen de prezentare a ofertelor (data/ora): 09.11.2015, ora 11:00.
  4. Locul prezentării ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, biroul 208.
  5. Informații suplimentare pe site-ul www. posta.md.
  6. Telefon de contact: 022 251-257.