Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Locuri vacante

SPECIALIST DIRECȚIA ECONOMICĂ PE COMPONENTA ECONOMIA MUNCII (normator)


Publicat: 27.12.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 
 • analiza economică a indicatorilor remunerării muncii;
 • elaborarea bugetului aferent costurilor cu personalul;
 • elaborarea normelor de muncă;
 • elaborarea normativelor de timp aferente proceselor de producție;
 • calcularea numărului de personal necesar pentru asigurarea prestării serviciilor;
 • asigurarea controlului asupra utilizării fondului de remunerare a muncii;
 • întocmirea și prezentarea rapoartelor pe domeniul de competență în instituțiile ierarhic superioare.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare de profil economic sau tehnice;
 • cunoașterea legislației economiei muncii în vigoare;
 • cunoașterea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naționale, aprobat prin HG nr 98 din 04.02.2013
 • capacități analitice şi de previziune;
 • cunoștințe avansate de lucru în aplicațiile Microsoft Office (Excel, Power Point, Word) și altele;
 • cunoașterea limbii române şi ruse (va constitui un avantaj);
 • abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate și spirit de observație;
 
BENEFICII:
 
 • condiții bune de muncă în una dintre cele mai mari întreprinderi;
 • pachet competitiv de remunerare şi beneficii, cu un salariu începînd de la 9500 lei;
 • munca într-o echipă prietenoasă, comunicabilă, unită și eficientă;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională şi avansare în carieră.

 

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251 200.
SPECIALIST, BIROUL PROCESE JUDICIARE ȘI PETIȚII

 
Publicat: 06.10.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 
 • soluţionarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii, consultarea subdiviziunilor și conducerii Întreprinderii din punct de vedere legal;
 • soluţionarea problemelor apărute în legătura cu încălcarea dispoziţiilor contractelor încheiate între Întreprindere și alte entități şi propunerea soluţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii;
 • analiza actelor de control, de anchetă și perfectarea ordinelor de sancționare, după caz, participarea la desfășurarea anchetelor de serviciu;
 • perfectarea reclamațiilor, cererilor de chemare în judecată, apel, recurs, revizuire, reprezentarea intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, precum și alte instituții;
 • întocmirea demersurilor și interpelărilor necesare activității, pentru obținerea informației de la instituțiile statului, persoane juridice și/sau persoane fizice;
 • examinarea petițiilor, cercetarea documentele și după caz explicațiile oferite pe marginea faptelor invocate în cuprinsul acestora, înaintarea propunerilor și perfectarea răspunsurilor la solicitările/cerințele petiționarului în termenul stabilit;
 • alte sarcini conexe exercitării atribuțiilor de funcție, etc. 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare în domeniul juridic;
 • capacitate de analiză şi gândire strategică;
 • nivel sporit de atenție și acuratețe;
 • abilităţi excelente de comunicare și de soluționare eficientă a problemelor;
 • abilităţi de organizare şi planificare;
 • experiența relevantă la un post similar de minim 2-3 ani;
 • profesionalism, spirit analitic şi de echipă, abilități de formulare a ideilor, inițiativă;
 • vorbitor al limbilor româna şi rusă – fluent, atât la nivel de comunicare, cât şi scriere;
 • punctualitate, corectitudine și responsabilitate în vederea respectării exigențelor stabilite;
 • inițiativă şi viziune strategică, capacități avansate de prezentare şi abilitați de comunicare a informației, atât verbal cât şi scris;
 • dorința de a studia și a se perfecționa.
 
BENEFICII:
 
 • program de lucru stabil de la 08.00 până la 17.00, de luni până vineri;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală și creștere în carieră;
 • pachet social deplin și alte beneficii oferite prin prisma codului muncii și contractului colectiv de muncă (premii, ajutoare materiale etc.);
 • telefonie mobilă din contul Întreprinderii și mijloc de transport pentru deplasări în interes de serviciu;
 • oficiu modern, situat în centrul capitalei;
 • colectiv tânăr și prietenos;
 • salariu de la 12.000 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-222, 022 251-273.
CONTABIL-ȘEF, SECȚIA CONTABILITATE

 
Publicat: 06.10.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 
 • elaborarea și implementarea sistemului general de evidență contabilă;
 • asigurarea controlului asupra utilizării, gestionării corecte a mijloacelor financiare;
 • asigurarea întocmirii documentelor justificative privind operațiile contabile;
 • asigurarea corectitudinii evidenței analitice a cheltuielilor și veniturilor efective pe fiecare articol și subdiviziune;
 • organizarea controlului în vederea respectării legilor financiare, corectitudinea calculării și transferării plăților în bugetul de stat;
 • asigurarea elaborării politicii de contabilitate pentru anul de gestiune a întreprinderii;
 • asigurarea întocmirii Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit;
 • stabilirea principiilor de organizare a sistemului informațional contabil și a procedurilor de lucru specifice care să asigure evidența contabilă;
 • asigurarea întocmirii rapoartelor trimestriale și anuale către organele fiscale și de control, bancare, statistice;
 • organizarea inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, valorilor materiale, mijloacelor bănești, decontărilor (debitorii și creditorii) conform Regulamentului privind inventarierea;
 • organizarea păstrării documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile;
 • asigurarea respectării cerințelor Sistemului de Management al Calității bazat pe cerințele Standardului ISO 9001:2008, adaptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2011.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare în domeniul contabilității;
 • experiența profesională: minim 5 ani în domeniul de specialitate;
 • capacitate de analiză şi gândire strategică;
 • cunoștințe aferente cadrului legal-normativ, a terminologiei contabile și a noțiunilor generale în domeniul contabilității;
 • aptitudini/comportamente de imparțialitate, conduită morală și profesională ireproșabilă, spirit de inițiativă, diplomație, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • cunoașterea limbii de stat și rusă;
 • cunoştinţe privind tehnicile de operare la calculator necesare activităților în domeniul contabilității: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.); 
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
 
 
BENEFICII:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
ȘEF CENTRUL CURIER RAPID

 
Publicat: 04.10.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 
 • coordonează și administrează activitatea de curierat, organizează logistica într-un mod eficient pentru asigurarea derulării procedurilor operaționale privind colectarea, transportarea, livrarea trimiterilor;
 • realizează măsuri privind identificarea clienților, determinarea acestora în accesarea serviciilor de curierat; urmărește creșterea și menținerea portofoliului de clienți, coordonează contractele prin conlucrare cu subdiviziunile Întreprinderii;
 • monitorizează performanța operațională și financiară a serviciilor de curierat și intervine cu măsuri de îmbunătățire pe aspectele cu performanța scăzută;
 • urmărește zilnic activitatea personalului implicat în activitatea de curierat, inclusiv ținuta, imaginea, comportamentul față de client al personalului și se implică în menținerea și promovarea imaginii serviciului prestat;
 • elaborează și implementează planul de activități planificate în vederea dezvoltării serviciului Curier Rapid prin analiza oportunităților/constrângerilor, tendințelor pieței de curierat;
 • organizează instruiri al personalului antrenat în activitatea de curierat;
 • face recomandări, înaintează idei despre îmbunătățirea serviciilor prestate și proceselor în limitele competenței domeniului administrat.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare în domeniul marketingului/ logistică/
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse, engleza constituie un avantaj
 • să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric de vînzări
 • cunoştinţe de operare la calculator : MS Word, Excel, poştă electronică
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funcție de conducere
 
 
CALITĂȚI PERSONALE:
 
 • capacități manageriale desăvârșite;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
 
BENEFICII:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime;
 • salariu motivant.

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 0799 24929
ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ

 
Publicat: 30.09.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 
 • organizarea eficientă și profesională a activității Direcției și a personalului din subordine;
 • asigurarea colaborării între Departamentele întreprinderii;
 • asigurarea viabilității logistice a întreprinderii și gestionarea eficientă/rațională a patrimoniului acesteia;
 • monitorizarea stării de funcționare a infrastructurii imobiliare și ale tuturor unităților tehnice poștale;
 • asigurarea elaborării instrucțiunilor, documentelor normative cu privire la gestionarea clădirilor, mijloacelor de transport, comercializarea mărfurilor;
 • participarea la elaborarea construcției, reconstrucției, reparației unităților poștale și monitorizarea executării lor;
 • întocmirea planului anual de dezvoltare și de achiziții pentru formarea bazei tehnico-materiale.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare juridice/contabile/economice;
 • buna cunoaștere a limbilor române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (MS Word, Excel, poştă electronică, etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funcție de conducere.
 
 
CALITĂȚI PERSONALE:
 
 • capacități manageriale desăvârșite;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională.
 
 
BENEFICII:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
SPECIALIST, VÂNZĂRI CURIERAT

 
Publicat: 30.09.2021
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • realizarea măsurilor privind identificarea clienților în vederea determinării acestora în accesarea serviciilor de curierat;
 • contribuirea la îndeplinirea obiectivelor de vânzări ale Serviciului Curier Rapid prin atragerea noilor clienți;
 • identificarea nevoilor clienților, analizarea și rezolvarea problemelor, promovarea serviciilor Curier Rapid;
 • stabilirea și participarea la întâlnirile cu clienții;
 • pregătirea ofertelor comerciale, precum și a informației premergătoare întânirilor;
 • perfectarea contractelor, monitorizarea derulării și executării acestora;
 • stabilirea și monitorizarea săptămânală a obiectivelor pentru orientarea și organizarea activității de vânzare a serviciilor de curierat;
 • întocmirea și prezentarea rapoartelor privind activitatea de vânzare a serviciilor de curierat;
 • înaintarea propunerilor privind eficientizarea și îmbunătățirea programului de vânzare și de promovare a serviciilor de curierat în funcție de cerințele pieței.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (marketing, comerț);
 • persoană cu experiență relevantă în vânzări de servicii, de minimum 3 ani;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă;
 • foarte bune abilități de comunicare, sociabilitate, politețe, ambiție, deschidere la nou și relaționare cu clienții, atât individual cât și în echipă;
 • persoană orientată către client;
 • perseverență în atingerea obiectivelor;
 • persoană orientată spre soluții și capabilă să găsească rapid modalități de rezolvare a problemelor
 • clientului pentru a se asigura de reușita vânzarii și de satisfacția clientului.
 
BENEFICII
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Termen de depunere a CV: 15.10.2021.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 0600 01167, 0799 24929
SPECIALIST, DIRECȚIA ECONOMICĂ

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • analiza activității economico-financiare a întreprinderii;
 • elaborarea bugetelor anuale ala întreprinderii și a planificării pe termen mediu;
 • urmărirea executării bugetului (veniturile și cheltuielile întreprinderii);
 • întocmirea rapoartelor statistice și economice conform cerințelor;
 • calculul costurilor serviciilor prestate de către întreprindere;
 • participarea în proiectele de automatizare a proceselor de raportare internă a întreprinderii;
 • înaintarea propunerilor de îmbunătățire a activității întreprinderii și subdiviziunilor acesteia.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare de profil economic;
 • cunoașterea Standardelor naționale de contabilitate, a metodelor de analiză economică şi de planificare a indicilor economici;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • cunoștințe avansate de lucru în aplicațiile Microsoft Office (Excel, Power Point, Word) și altele;
 • cunoaşterea perfectă a limbilor română şi rusă;
 • abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate și spirit de observație;
 • experienţă în domeniu va constitui un avantaj.
 
BENEFICII
 
 • condiții bune de muncă în una dintre cele mai mari întreprinderi din țară;
 • pachet competitiv de remunerare şi beneficii, cu un salariu începând de la 9000 lei;
 • munca într-o echipă prietenoasă, comunicabilă, unită și eficientă;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională şi avansare în carieră.

 

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
ȘEF SECȚIA MARKETING

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • monitorizarea și coordonarea Secției Marketing;
 • elaborarea activităţii de promovare şi marketing, pregătirea materialelor publicitar -informative;
 • analiza eficienţei activităţii de promovare;
 • gestionarea rețelelor sociale.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • cunoașterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, Corel draw;
 • creativitate în elaborarea proiectelor;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă,engleza;
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • experiență în domeniu – minimum 1 an în domeniul marketingului (design și machetare).
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
DESIGNER GRAFIC

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare;
 • elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare;
 • dezvoltare design pentru aplicaţii web;
 • studierea tendinţelor noi în domeniu şi participarea la elaborarea şi implementarea proiectelor noi.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii universitare;
 • cunoaşterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator;
 • competenţe în crearea design-ului serviciilor poştale;
 • creativitate, perseverenţă şi capacitatea de a îndeplini sarcinile în mod independent şi profesionist;
 • abilitate de a lucra într-o întreprindere în dezvoltare şi creştere rapidă, capabil de a contribui personal;
 • atitudine pozitivă;
 • munca în echipă.
 
CE OFERIM
 
 • oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional;
 • oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică;
 • oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare;
 • pachet social.
 
Dacă sunteţi interesaţi de poziţie şi corespundeţi cerinţelor, Vă încurajăm să expediaţi CV-ul cu portofoliul lucrărilor anexate la adresa electronică  hr@posta.md, indicând funcţia pentru care candidaţi.
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.
Vă mulţumim pentru interesul Dvs în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.
ȘEF SECȚIE AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • planificarea și organizarea realizării auditurilor la subdiviziunile întreprinderii;
 • monitorizarea elaborării de către angajații din subordine a rapoartelor și materialelor aferente misiunilor de audit;
 • asigurarea perfectării rapoartelor de audit și examinarea acestora în conformitate cu procedurile stabilite;
 • asigurarea respectării standardelor de audit aplicabile la planificarea, realizarea și raportarea rezultatelor auditurilor;
 • generalizarea rezultatelor auditurilor efectuate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • minim 2-3 ani experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de conducere a subdiviziunii și organizare a resurselor disponibile pentru obținerea celui mai bun rezultat; abordare planificată a muncii;
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • luare a deciziilor corecte în mod operativ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR TI, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificarea și realizează audituri TI în conformitate cu cerințele cadrului normativ-metodologic și standardelor aplicabile;
 • elaborează documentele de lucru la etapele de planificare, executare și raportare, formulează opinii, cerințe și recomandări bazate pe probe și normele legale;
 • analizează domeniul relevant auditului TI, cadrul normativ-legislativ aferent, alte informații, precum și bunele practici în domeniu și înaintează propuneri argumentate;
 • asigură, în limita competenței, obținerea informațiilor necesare desfășurării auditurilor;
 • generalizează constatările și contribuie elaborarea rapoartelor de audit;
 • înaintează propuneri pentru consolidarea și dezvoltarea bazei normativ-metodologice în domeniul auditului TI;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoașterea standardelor, practicilor și procedurilor aplicabile în domeniu TI;
 • abilități de utilizare a tehnicilor de audit TI;
 • cunoștințe privind tehnicile de audit TI;
 • tehnica avansată de operare la calculator (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • limba de stat și rusă (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe ale legislației în vigoare;
 • experiența profesională în domeniul de activitate cel puțin 2 ani.
 
APTITUDINI
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare a activității de audit TI;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa:  hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificare și realizează misiuni de audit la subdiviziunile întreprinderii;
 • informează periodic despre activitățile desfășurate, problemele apărute și măsurile întreprinse întru soluționarea acestora;
 • elaborează documentele corespunzătoare la etapele de planificare, executare și raportare a fiecărui audit exercitat;
 • formulează constatări de audit, concluzii, cerințe, recomandări și opinii, bazate pe probe de audit necesare și normele legale, în corespundere cu tipul și scopul auditului;
 • participă la formarea sintezelor materialelor de audit, în caz de necesitate;
 • asigură respectarea standardelor de audit intern și calitatea materialelor de audit;
 • întocmește proiectele rapoartelor de audit;
 • înaintează, după caz, recomandări în vederea remedierii situațiilor constatate;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate;
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie.
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator : (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa:  hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;);
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoștințete tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale;
 
AVANTAJE
 
 • experiență în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OPERATOR POȘTAL

 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • studii superioare, medii, medii speciale;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
BENEFICII
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
 
Salariu: de la 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
CARTATOR

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
BENEFICII
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: de la 5200 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
POȘTAȘ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii: medii;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: de la 5500 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.