Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

ȘEF SECȚIA MARKETING

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • monitorizarea și coordonarea Secției Marketing;
 • elaborarea activităţii de promovare şi marketing, pregătirea materialelor publicitar -informative;
 • analiza eficienţei activităţii de promovare;
 • gestionarea rețelelor sociale.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • cunoașterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, Corel draw;
 • creativitate în elaborarea proiectelor;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă,engleza;
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • experiență în domeniu – minimum 1 an în domeniul marketingului (design și machetare).
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
SPECIALIST SECȚIA MARKETING

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 • promovarea imaginii întreprinderii;
 • elaborarea machetelor grafice a flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea ghidurilor și broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor necesare pentru lucru;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea machetelor și a butoanelor pentru site-ul www.posta.md;
 • elaborarea și machetarea buletinului informativ al întreprinderii.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul marketingului /vânzărilor/;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse, engleze;
 • cunoştinţe privind tehnicile de operare la calculator necesare activităților în domeniul (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Power Point, Microsoft Office);
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • experiență în domeniu – minimum 1 an în domeniul marketingului (design și machetare).
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent, rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
SPECIALIST SECȚIA VÂNZĂRI

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 • promovarea serviciilor și menținerea relației cu clienții actuali ai Întreprinderii;
 • studierea pieții și identificarea potențialilor clienți;
 • studierea necesităților clienților si întocmirea ofertelor;
 • stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriatelor;
 • menținerea relației cu clienții actuali: expediere oferte, monitorizare termene de achitare, evaluare satisfacție;
 • administrarea și actualizarea bazei de date a clienților.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 • studii superioare (marketing, comerț);
 • cunoaștințe solide de utilizare a aplicațiilor MS Office;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă;
 • abilități foarte bune de comunicare, sociabilitate, politețe, ambiție, deschidere la nou și relaționare cu clienții, atât individual cât și în echipă;
 • perseverență în atingerea obiectivelor;
 • orientare spre rezultat.
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
ȘEF BIROUL PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • organizarea, coordonarea, planificarea în scopul asigurării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul întreprinderii și sucursalele sale;
 • organizarea, asigurarea și monitorizarea întregului proces de recepționare, prelucrare inițială, înregistrare și ținerea evidenței întregii corespondențe de intrare/ieșire a Biroului;
 • identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și controlul corespunzător al riscurilor aferente activităților Biroului;
 • implementarea tuturor măsurilor, ce vizează îmbunătățirea sistemului și procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a întreprinderii și sucursalele sale;
 • organizarea și asigurarea consultării managerilor întreprinderii și sucursalele sale în vederea aplicării conforme a prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • identificarea, de comun cu managerii subdiviziunilor/subunităților structurale, necesitățile de instruire a angajaților/salariaților întreprinderii, cu asigurarea planificării procesului de dezvoltare profesională a acestora; asigură evidența instruirilor efectuate pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
 • asigurarea păstrării a integrității tuturor documentelor/dosarelor din cadrul Biroului, inclusiv corectitudinea transmiterii acestora utilizatorilor interni/externi și/sau la arhivă.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul juridic;
 • capacitate de analiză şi gândire strategică;
 • aptitudini/comportamente de imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională ireproșabilă, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • experiența profesională: minim 5 ani în domeniul de specialitate reprezintă un avantaj;
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana);
 • cunoştinţe de operare la calculator:(Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.); 
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
DESIGNER GRAPHIC

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare;
 • elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare;
 • dezvoltare design pentru aplicaţii web;
 • studierea tendinţelor noi în domeniu şi participarea la elaborarea şi implementarea proiectelor noi.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii universitare;
 • cunoaşterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator;
 • competenţe în crearea design-ului serviciilor poştale;
 • creativitate, perseverenţă şi capacitatea de a îndeplini sarcinile în mod independent şi profesionist;
 • abilitate de a lucra într-o întreprindere în dezvoltare şi creştere rapidă, capabil de a contribui personal;
 • atitudine pozitivă;
 • munca în echipă.
 
CE OFERIM
 
 • oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional;
 • oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică;
 • oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare;
 • pachet social.
 
Dacă sunteţi interesaţi de poziţie şi corespundeţi cerinţelor, Vă încurajăm să expediaţi CV-ul cu portofoliul lucrărilor anexate la adresa electronică marketing@posta.md, indicând funcţia pentru care candidaţi.
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.
Vă mulţumim pentru interesul Dvs în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.
ȘEF SECȚIA EDITORIAL-FILATELICĂ

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • elaborarea proiectele programelor de editare a emisiunilor de mărci şi efecte poştale, planul tematic al obliterărilor speciale şi ocazionale; 
 • asigurarea executării machetelor şi desenelor originale pentru mărci şi efecte poştale, a producţiei filatelice, ale ştampilelor;
 • colaborarea cu tipografiile privind executarea mărcilor şi efectelor poştale, distribuirea producţiei finite;
 • organizarea punerii în circulaţie a mărcilor şi efectelor poştale;
 • participarea la expoziţii şi tîrguri filatelice naţionale şi international;
 • organizarea procesului de elaborare şi editare a literaturii filatelice (cataloage şi buletine filatelice, postere, etc.); 
 • participarea și dirijarea activității de tipar a mărcilor și efectelor poștale.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare;
 • experienţă de minim 3 ani în domenii precum marketing /filatelie/ management;
 • cunoștințe de operare la calculator Windows (Microsoft Office, PowerPoint);
 • cunoașterea programelor Adobe Ilustrator, Photoshop, CorelDraw;
 • să posede limba de stat, constituie un avantaj cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza);
 • iniţiativă şi dorinţă de afirmare;
 • abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, creativitate.
 
BENEFICII
 
 • condiții bune de muncă în una dintre cele mai mari întreprinderi;
 • pachet competitiv de remunerare şi beneficii, cu un salariu începînd de la 13 500 lei;
 • munca într-o echipă prietenoasă, comunicabilă, unită și eficientă.
 • oportunitate de angajare pe termen lung.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-267
ȘEF SECȚIE AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • planificarea și organizarea realizării auditurilor la subdiviziunile întreprinderii;
 • monitorizarea elaborării de către angajații din subordine a rapoartelor și materialelor aferente misiunilor de audit;
 • asigurarea perfectării rapoartelor de audit și examinarea acestora în conformitate cu procedurile stabilite;
 • asigurarea respectării standardelor de audit aplicabile la planificarea, realizarea și raportarea rezultatelor auditurilor;
 • generalizarea rezultatelor auditurilor efectuate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • minim 2-3 ani experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de conducere a subdiviziunii și organizare a resurselor disponibile pentru obținerea celui mai bun rezultat; abordare planificată a muncii;
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • luare a deciziilor corecte în mod operativ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR TI, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificarea și realizează audituri TI în conformitate cu cerințele cadrului normativ-metodologic și standardelor aplicabile;
 • elaborează documentele de lucru la etapele de planificare, executare și raportare, formulează opinii, cerințe și recomandări bazate pe probe și normele legale;
 • analizează domeniul relevant auditului TI, cadrul normativ-legislativ aferent, alte informații, precum și bunele practici în domeniu și înaintează propuneri argumentate;
 • asigură, în limita competenței, obținerea informațiilor necesare desfășurării auditurilor;
 • generalizează constatările și contribuie elaborarea rapoartelor de audit;
 • înaintează propuneri pentru consolidarea și dezvoltarea bazei normativ-metodologice în domeniul auditului TI;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoașterea standardelor, practicilor și procedurilor aplicabile în domeniu TI;
 • abilități de utilizare a tehnicilor de audit TI;
 • cunoștințe privind tehnicile de audit TI;
 • tehnica avansată de operare la calculator (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • limba de stat și rusă (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe ale legislației în vigoare;
 • experiența profesională în domeniul de activitate cel puțin 2 ani.
 
APTITUDINI
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare a activității de audit TI;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificare și realizează misiuni de audit la subdiviziunile întreprinderii;
 • informează periodic despre activitățile desfășurate, problemele apărute și măsurile întreprinse întru soluționarea acestora;
 • elaborează documentele corespunzătoare la etapele de planificare, executare și raportare a fiecărui audit exercitat;
 • formulează constatări de audit, concluzii, cerințe, recomandări și opinii, bazate pe probe de audit necesare și normele legale, în corespundere cu tipul și scopul auditului;
 • participă la formarea sintezelor materialelor de audit, în caz de necesitate;
 • asigură respectarea standardelor de audit intern și calitatea materialelor de audit;
 • întocmește proiectele rapoartelor de audit;
 • înaintează, după caz, recomandări în vederea remedierii situațiilor constatate;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate;
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie.
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator : (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;);
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoștințete tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale;
 
AVANTAJE
 
 • experiență în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OPERATOR POȘTAL

 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • studii superioare, medii, medii speciale;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
BENEFICII
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
 
Salariu: de la 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
CARTATOR

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
BENEFICII
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: de la 5200 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
POȘTAȘ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii: medii;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: de la 5500 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
DIRECTOR (CENTRUL PRELUCRARE ȘI TRANSPORTARE POȘTĂ, SUCURSALA ÎS ”POȘTA MOLDOVEI”)

 
 
Actualizat: 21.10.2019
 
Anunțăm rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director Centrul de Prelucrare și Transportare Poștă, sucursala Î.S.”Poșta Moldovei”: se consideră învingător al concursului d-na Elena CROITOR. 
 
 
Postat: 26.09.2019
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director Centrul de Prelucrare și Transportare Poștă, sucursala întreprinderii.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 07 octombrie 2019, ora 16.00.
 
Locul desfășurării concursului: documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău sau prin e-mail la adresa electronică: svetlana.brighidin@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S.”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Svetlana Brighidin, șef Secția resurse umane, instruire și evaluare
Telefon de contact: 022 251 267
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic)
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power point, Acces, internet, poştă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 
ATRIBUȚII
 
Directorul va avea următoarele atribuții de bază:
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură, ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea, revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea / evaluarea / prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea / organizarea/ asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora;
 • implementarea proiectelor de colaborare interinstituțională în conformitate cu deciziile și actele Uniunii Poștale Universale și Directivele Europene, în domeniul poștal și alte domenii conexe.
 
ACTE NECESARE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note:
 
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.”Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.