Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Reclamație internă

 
Î.S. ”Poșta Moldovei” recepționează, examinează și soluționează reclamațiile interne în conformitate cu următoarele acte:
 
 
Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne, în termen de 6 luni. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
 
Termenul de examinare a reclamației interne durează 30 de zile din momentul înregistrării acesteia și poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare.
 
Important:
 
  • pentru completarea blancului reclamației interne veți avea nevoie de numărul trimiterii, compus din 14 caractere, care începe cu marcajul "D" și finalizează cu unul dintre marcajele "RR", "CC" ,"AS" sau "AR";
  • la reclamație, se anexează, în mod obligatoriu, copia bonului de plată și, după caz, copia borderoului tip eliberat de unitatea poștală la depunerea trimiterii. Reclamațiile, la care nu vor anexate copiile bonurilor de plată, nu vor fi examinate.
 
 
Note: 
  • Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă securitatea informației furnizate de către client, cât și a datelor cu caracter personal, în baza ”Legii privind protecţia datelor cu caracter personal” Nr. 133 din  08.07.2011;
  • utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele prezentate;
  • în cazul în care datele expedierii se vor dovedi a fi greșite sau false, furnizarea informației solicitate va deveni imposibilă;
  • câmpurile blancului petiționar marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.
 
 
Pentru a depune o reclamație în vederea unor iregularități privind expedierea sau primirea trimiterii dvs poștale pe teritoriul Republicii Moldova, completați formularul reclamației interne prezentat mai jos.
 
 
Introduceți 14 caractere ale numărului trimiterii
gr
Mențiuni speciale
MDL
MDL
Data și locul depunerii trimiterii
MDL
Expeditor
Destinatar
Imagine CAPTCHA