Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Reclamație internațională

 
Î.S. ”Poșta Moldovei” recepționează, examinează și soluționează reclamațiile internaționale în conformitate cu actele Uniunii Poștale Universale și:
 
 
Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale internaționale, în termen de 6 luni. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
 
Reclamațiile internaționale necesită coordonarea cu o administrație poștală străină și solicită mai mult timp pentru investigare, de aceea acestea se examinează în termen de până la 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării, iar în termen de 30 de zile lucrătoare, reclamantului îi va fi expediat un răspuns prin care va fi informat despre măsurile întreprinse în vederea soluționării reclamației depuse.
 
Important:
 
  • pentru completarea blancului reclamației internaționale veți avea nevoie de numărul trimiterii, compus din 13 caractere, care începe cu unul dintre marcajele "E", "C", “H", "R", "V" și finalizează cu marcajul "MD";
  • la reclamație, se anexează, în mod obligatoriu, copia bonului de plată și, după caz, copia borderoului tip eliberat de unitatea poștală la depunerea trimiterii. Reclamațiile, la care nu vor anexate copiile bonurilor de plată, nu vor fi examinate.
 
Note: 
  • Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă securitatea informației furnizate de către client, cât și a datelor cu caracter personal, în baza ”Legii privind protecţia datelor cu caracter personal” Nr. 133 din  08.07.2011;
  • utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele prezentate;
  • în cazul în care datele expedierii se vor dovedi a fi greșite sau false, furnizarea informației solicitate va deveni imposibilă;
  • câmpurile blancului petiționar marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.
 
 
Pentru a depune o reclamație în vederea unor iregularități privind expedierea trimiterii dvs poștale în afara teritoriului Republicii Moldova, completați și expediați-ne formularul reclamației internaționale prezentat mai jos.

 

 

Introduceți 13 caractere ale numărului trimiterii
gr
Mențiuni speciale
MDL
MDL
Data și locul depunerii trimiterii
Expeditor
Destinatar
MDL
Introduceți valoarea reală a conținutului trimiterii conform actelor la expediere
Încarcă fișier
Atașați, în mod obligatoriu, copiile următoarelor acte: declarație vamală - CN 22/CN 23 sau EMS CN 23 - pentru colete, pachete mici sau trimiteri EMS; buletin de expediere - CP 71/CP 72 - pentru colete; bonul de plată ș.a.
Volum maxim al fișierului: 2 MB
Tipuri de fișiere permise: jpg jpeg png pdf.
Volum maxim al fișierului: 2 MB
Tipuri de fișiere permise: jpg jpeg png pdf.
Imagine CAPTCHA