Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Ria MoneyTransfer

  
ÎS ”Poșta Moldovei” efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești RIA MONEY TRANSFER.
 
RIA MONEY TRANSFER este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar. Serviciul este prestat în peste 190 de ţări ale lumii.
 
Expedierea/ achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului RIA MONEY TRANSFER pot fi efectuate la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei” în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL) la cursul de vînzare/ cumpărare, stabilit de banca comercială agreată de Î.S. “Poşta Moldovei”, la data expedierii/ achitării transferului.
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de suma transferului și țara în care aceasta urmează a fi eliberată. 
 
Comisionul se achită doar de către expeditor în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plății nu se rețin.
 
Transferul este disponibil pentru destinatar în decurs de 10-15 minute după expediere. 
 
 
OPERAȚIUNI

 
Cum pot efectua un transfer de bani 
prin RIA MONEY TRANSFER?
Cum pot primi un transfer de bani 
prin RIA MONEY TRANSFER?
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova (în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire), paşaport internațional pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu depășește 90 de zile de la intrarea in țară, permis temporar, eliberat de organele competente). Actul de identitate se prezintă la oficiul poştal în momentul efectuării operaţiunii valutare a transferului, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.
 1. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului RIA MONEY TRANSFER.
 
 1. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 1. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
RETURNAREA BANILOR

 
Transferurile neridicate în decurs de 30 zile se returnează expeditorului.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul RIA MONEY TRANSFER pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
 
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului RIA MONEY TRANSFER
La returnarea transferului bănesc în baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului.
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
 
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului RIA MONEY TRANSFER.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sunt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
 
 
TARIFE LA EXPEDIEREA TRANSFERURILOR BĂNEŞTI RIA MONEY TRANSFER 

 
Suma maximă admisă pentru un transfer – 5.000 USD/ EUR
Ţara de destinaţie
Suma transferului
(USD/ EUR per tranzacție)
Taxa clientului per tranzacție
Ucraina
1,0 - 5.000,00
1,5% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 1 USD/ EUR
Georgia
1,0 - 5.000,00
1,0% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 2 USD/ EUR
Armenia, Lituania
1,0 - 5.000,00
1,5% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 3 USD/ EUR
Letonia
1,0 - 5.000,00
1,0% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 3 USD/ EUR
Polonia
1,0 - 5.000,00
1,5% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 4 USD/ EUR
Rusia, Uzbekistan, Belarus,
Kazahstan, Tadjikistan, Kârgâzstan
1,0 - 5.000,00
2,3% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 3 USD/ EUR
Spania, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, Norvegia,
Elveția, Olanda, Suedia, Irlanda, Danemarca, Austria, SUA, Canada,
Australia, China
1,0 - 5.000,00
2,5% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 4 USD/ EUR 
Bulgaria, România, Portugalia
1,0 - 5.000,00
2,0% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 5 USD/ EUR
Alte țări din rețeaua internațională
de puncte de plată RIA
1,0 - 5.000,00
3,0% din suma transferului de bani, dar nu mai puțin de 6 USD/ EUR