Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Seturi de produse cosmetice pentru dame

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Concurs prin ofertă de preţ
 

Autoritate  contractată:  Î.S. ”Poşta Moldovei”;

Relaţii de contact:  Tel. 022-25-12-52; 022-25-12-31;

Obiectul achiziţiei:
Seturi de produse cosmetice pentru dame-5100 seturi pînă la 80 lei per set;                
 

Termenul de depunere a ofertelor: 03.03.2015, ora  09.00;

Termenul de desfăşurare  a concursului: 03.03.2015, ora  11.00;                                                            

                                
Date despre Ofertant:
 
  • Denumirea şi adresa juridică a firmei (obligatoriu);
  • Copia certificatului de înregistrare (obligatoriu);
  • Copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei (în cazul licenţierii activităţii);
Copiile necesită autentificare prin ştampila şi semnătura Ofertantului.