Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Cooperare internaţională

 
De-a lungul timpului, activitatea poştală internaţională a Î.S.”Poşta Moldovei”, a fost şi rămâne a fi una activă, menită să întreţină şi să consolideze relaţii de colaborare atât cu organismele internaţionale, cât şi cu administraţiile poştale străine, urmărind scopul de îmbunătăţire a standardelor şi calității serviciilor oferite.
 
Există un teritoriu unic poştal, fără bariere şi graniţe, în cadrul căruia circulă liber trimiterile poştale. Regulile, în baza cărora funcţionează teritoriul dat, sunt dictate şi menţinute de către o organizaţie specializată a ONU, care poartă numele de Uniunea Poştala Universală (UPU).
 
Uniunea Poştala Universală este una dintre cele mai vechi organizaţii internaţionale existente, fiind înfiinţată în anul 1874 şi reprezintă un forum de cooperare cu rol de comunicare între administraţiile poştale naţionale, ce face recomandări membrilor săi în vederea stimulării creşterii traficului de trimiteri poştale şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor din statele afiliate. Republica Moldova este membră a Uniunii Poştale Universale din anul 1992.
 
Î.S.”Poşta Moldovei” a devenit membru PostEurop la 1 ianuarie 1997, fiind antrenată în activitatea unor structuri ale acesteia, dar şi în cadrul Adunărilor Generale anuale. Apartenenţa la PostEurop este un element important pe planul perspectivei de încadrare a Moldovei în UE.
 
Altă uniune regională a UPU, în care Î.S.”Poşta Moldovei” își menține calitatea de membru, este Comunitatea Regională în Comunicaţii (CRC), organizaţie internaţională cu funcţii de organ interstatal coordonator în ţările CSI.
 
Apartenenţa Republicii Moldova la Uniunea Poştală Universală, la organizaţiile regionale PostEurop, CRC ş.a. asigură integrarea serviciului poştal moldovenesc în reţeaua poştală mondială, oferă mari oportunităţi ţării noastre: accesul la experienţa bogată a administraţiilor poştale dezvoltate, primirea ajutorului tehnic, consultativ etc.
 
Cooperarea internaţională a Î.S.”Poşta Moldovei” este orientată spre asigurarea unei integrări mai profunde în reţeaua poştală globală pentru obţinerea unor oportunităţi adiţionale în vederea unei dezvoltări mai rapide şi a avantajului competitiv.
 
Implementarea standardelor internaţionale recunoscute, schimbul de experienţă cu partenerii străini, menţinerea unei colaborări efective cu administraţiile poştale mondiale stimulează dezvoltarea întreprinderii atât pe piaţa internă, cât şi cea externă, de asemenea permite poziţionarea sa ca fiind un partener extern de încredere.