Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Servicii de curierat

Ultima actualizare a paginii: 01.09.2021
 
 
  or. Chișinău, str. Aleea Gării, 5
  luni-vineri: 8:00-20:00, sâmbătă: 9:00-18:00
 1310,  022 555-559,  079 555-561
 
 
Curier Rapid este un serviciu poştal justificat ca preţ, rapid, sigur, reciproc coordonat şi de calitate corespunzătoare, bazat pe recepţionarea trimiterii la sediul (domiciliul) expeditorului şi distribuit la sediul (domiciliul) destinatarului. Trimitere de curierat este orice expediere care circulă însoţită de un document şi e acceptată în vederea transportării de la o adresă către altă adresă prin intermediul curierului. În această categorie se includ scrisori, documente, imprimate (tiparituri, ediţii), pachete mici şi colete (marfuri, obiecte de larg consum ş.a.) cu şi fără valoare declarată. Serviciile de curierat se prestează persoanelor fizice şi juridice, inclusiv în baza contractelor.
 
Serviciul ţine cont de satisfacţiile clientului prin determinarea şi analiza cerinţelor referitoare la servicii, care constă în comunicarea cu clientul, preluarea trimiterilor, depozitarea în condiţii optime, transportarea către destinaţie, livrarea conform cerinţelor către destinatar, oferind posibilitatea urmăririi on-line a procesului de livrare a trimiterii şi confirmării electronice a înmânării trimiterii, cu indicarea datei, orei și persoanei care a preluat trimiterea. 
 
Numărul minim de trimiteri care pot constitui obiectul unui serviciu este 1 (una) trimitere, iar numărul maxim de trimiteri este nelimitat, cu condiţia că pentru un număr mare de trimiteri sau trimiteri voluminoase expeditorul va conveni cu prestatorul timpul recepţionării acestora.
 
Ambalarea și sigilarea trimiterii se face în corespundere cu tIpul, conţinutul, dimensiunea, greutatea şi valoarea acesteia, astfel încât să fie asigurată stabilitatea şi integritatea conţinutului trimiterii la prelucrare, transportare şi distribuire, precum şi să excludă deteriorarea altor trimiteri. Ambalajul trebuie sa aiba suficientă suprafaţă plană pentru a permite aplicarea etichetei de transport care contine datele de identificare ale trimiterii.
 
Dimensiunile acceptate ale trimiterilor corespund cerinţelor actelor normative poştale. Excepție fac trimiterile voluminoase indivizibile. 
 
Important: se refuză recepţionarea trimiterilor a căror colectare este interzisă de prevederile legislației: material exploziv/toxic/inflamabil, arme, droguri, muniţii, etc. 
 
 
TRIMITERI STANDARD
TREPTE DE GREUTATE , KG
TARIFE, LEI
UȘĂ → UȘĂ
USĂ → OFICIUL POȘTAL: OFICIUL POȘTAL → UȘĂ 
LOCAL
NAȚIONAL
LOCAL
NAȚIONAL
PLICURI ȘI COLETE
până la 5,00
30
50
25
40
5,01 - 15,00
40
65
35
55
15,01 - 30,00
50
75
40
70
 
 
TRIMITERI NESTANDARD
TREPTE DE GREUTATE , KG
TARIFE, LEI
UȘĂ → UȘĂ
USĂ → OFICIUL POȘTAL: OFICIUL POȘTAL → UȘĂ 
LOCAL
NAȚIONAL
LOCAL
NAȚIONAL
 
30,01 - 50,00
110
175
80
130
50,01 - 70,00
130
245
100
185
70,01 - 100,00
145
275
110
205
100,01 - 150,00
225
325
165
245
150,01 - 300,00
315
505
235
380
300,01 - 500,00
505
775
375
580
500,01 - 750,00
745
1.275
555
950
până la 1000,00
925
1.525
700
1.140
Notă: dimensiunile maxime admise pentru trimiterile nestandard sunt: Lungime* Lățime* Înălțime (cm) – 360 * 170 * 180
 
 
 
TRIMITERI PALETIZATE
TREPTE DE GREUTATE , KG
TARIFE, LEI
UȘĂ → UȘĂ
LOCAL
NAȚIONAL
 
Pentru 1 paletă (cu suprafața la sol de 0,51 m.p. până la 1,0 m.p.)
300
680
COEFICIENȚI DE CORELARE
(în dependență de parametrii paletei, greutatea fizică și volumetrică)
până la 0,5 m.p. (până la 500 kg)
0,6
1 m.p. - 1,5 m.p. (501 - 750 kg)
1,3
1,5 m.p. - 2 m.p. (751 - 1000 kg)
1,6
 
 
Pentru situațiile în care tariful aplicat pe greutate nu acoperă costurile aferente prestării serviciului poate fi aplicat tarif per vizită, reieșind din distanța parcursă tur-retur.
 
 
SERVICII SUPLIMENTARE
SERVICIU
TARIFE, MDL
Trimiteri Expres
+ 25 lei per comandă, aplicat la tariful de bază
Retur documente, confirmări de livrare în original
+ 20 lei - Ordinar
+ 25 lei - Expres
Expediere cu valoare declarată
1% din suma valorii declarate
Serviciu contra-ramburs
 • ramburs cont colector: 5 lei
 • ramburs cash: 3% din suma rambursată
Redirecționarea adreselor
100% din tariful pe greutatea corespunzătoare
Retur trimitere/ comandă pentru care a fost efectuată
încercarea fizică de livrare
50% din tariful de bază
Retur trimitere/ comandă pentru care nu a fost efectuată
încercarea fizică de livrare
gratis
Păstrare trimitere/ comandă
+ 5 lei per trimitere pe zi, după expirarea termenului de păstrare
Ambalarea trimiterilor
+ 10 lei per trimitere
Ambalaj
conform prețurilor de vânzare aprobate
Deschidere trimitere la livrare
gratis
 
CARACTERISTICI
 1. Tarifele sunt stabilite în lei. Serviciile poștale și de curierat sunt scutite de TVA.
 2. Tarif Local - preluare/ livrare pe teritoriul unei localități. Pentru municipii, tariful local se aplică doar în raza orașului. 
 3. Tarif Național - preluare/ livrare între localitățile țării și între localitățile din componența municipiilor.
 4. Tarifele pentru trimiterile standard, ale căror greutate depășește 20 kg, și pentru trimiterile nestandard includ colectarea/ livrarea de la/ până la scara casei.
 5. La calcularea greutății taxabile a trimiterii se va lua în considerare greutatea cea mai mare dintre greutatea fizică (determinată prin cântărirea efectivă) și greutatea volumetrică (greutatea volumetrică = lungime x lățime x înălțime în cm/ 5000).
 6. Comanda complexă include mai multe trimiteri preluate de la același expeditor și livrate la același destinatar, în același timp. Pentru comanda complexă se aplică tariful corespunzător greutății totale. 
 1. Limita de răspundere:
 • în mărime totală pentru produsul pierdut ori distrus total, la prezentarea de către expeditor/ destinatar a documentelor justificative a valorii produsului;
 • în mărimea valorii declarate a trimiterii/ comenzii; valoarea declarată maximă admisă – 20.000 lei.
 1. Servicii incluse în tariful de bază:
 • avizare destinatar;
 • două încercări de livrare;
 • livrare sub semnătură;
 • posibilitatea încasării tarifelor de expediere la destinație.
 
 
 
SISTEM DE REDUCERI
 
TREPTE DE VOLUM
(număr de expedieri)
 REDUCERE
(%)
100 - 500
10%
501 - 1000
15%
1001- 2500
20%
2501 - 5000
25%
peste 5000
30%
 
 
Important:
 
 • reducerile se aplică doar pentru clienții ce activează în bază de contract;
 • reducerile se aplică pentru trimiterile expediate într-o perioadă determinată de timp, aceasta constituind o lună calendaristică; în anumite cazuri, când începerea activității clientului diferă de începutul lunii calendaristice, aplicarea reducerilor tarifare pot fi examinate individual;
 • în situații individuale, doar pe bază contractuală, reieșind din structura trimiterilor, gradul de prelucrare al acestora, locul de ridicare/ livrare al acestora, extinderea termenelor de livrare poate fi aplicat un sistem individual de reduceri de tarife ori stabilit un tarif fix indiferent de greutatea trimiterilor.