Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Curier Rapid

 
Adresa: or. Chișinău, str. Aleea Gării, 5
 
Program:
luni - vineri: 8:00 - 20:00
sâmbată: 9:00 - 18:00
 
Contacte: 022 555 559, 079 555 561
 
 
 
Important: la solicitarea clientului şi în măsura posibilității, trimiterea de curierat poate fi recepţionată și în afara orelor de program.
 
 
 
Curier Rapid este un serviciu poştal justificat ca preţ, rapid, sigur, reciproc coordonat şi de calitate corespunzătoare, bazat pe recepţionarea trimiterii la sediul (domiciliul) expeditorului şi distribuit la sediul (domiciliul) destinatarului. Poate fi prestat în combinare cu serviciile poştale clasice.
 
Serviciul ţine cont de satisfacţiile clientului prin determinarea şi analiza cerinţelor referitoare la servicii, care constă în comunicarea cu clientul, preluarea trimiterilor, depozitarea în condiţii optime, transportarea către destinaţie, livrarea conform cerinţelor către destinatar, oferind posibilitatea urmăririi on-line a procesului de livrare a trimiterii şi confirmării electronice a înmânării trimiterii, cu indicarea datei, orei și persoanei care a preluat trimiterea. 
 
Trimitere de curierat este orice expediere, care circulă însoţită de un document şi e acceptată în vederea transportării de la o adresă către altă adresă, utilizând serviciul curierului. În această categorie se includ scrisori, documente, imprimate (tiparituri, ediţii), pachete mici şi colete (marfuri, obiecte de larg consum ş.a.) cu şi fără valoare declarată. Serviciile de curierat se prestează persoanelor fizice şi juridice, inclusiv în baza contractelor.
 
ÎS "Poşta Moldovei" poartă responsabilitate pentru pierderea, furtul, distrugerea totală sau partială a trimiterii, în cazul în care acestea au survenit în circumstanţe rezulte din acţiunile frauduloase sau iresponsabile ale angajaților Întreprinderii. Categoria nu include situaţiile de forţă majoră.
 
Numărul minim de trimiteri care pot constitui obiectul unui serviciu este 1 (una) trimitere, iar numărul maxim de trimiteri este nelimitat, cu condiţia că pentru un număr mare de trimiteri sau trimiteri voluminoase expeditorul va conveni cu prestatorul timpul recepţionării acestora. 
 
 
 

 
Trimiterea trebuie să fie ambalată şi sigilată în corespundere cu tIpul, conţinutul, dimensiunea, greutatea şi valoarea acesteia, astfel încât să fie asigurată stabilitatea şi integritatea conţinutului trimiterii la prelucrare, transportare şi distribuire, precum şi să excludă deteriorarea altor trimiteri. Ambalajul trebuie sa aiba suficientă suprafaţă plană pentru a permite aplicarea etichetei de transport care contine datele de identificare ale trimiterii.
 
Important: se refuză recepţionarea trimiterilor a căror colectare este interzisă de prevederile legislației: material exploziv/toxic/inflamabil, arme, droguri, muniţii, etc. 
 
 
 

 
Dimensiunile acceptate ale trimiterilor corespund cerinţelor actelor normative poştale. Excepție fac trimiterile voluminoase indivizibile. 
 
 
 

 
TRIMITERI STANDARD
TREPTE DE GREUTATE , KG
TARIF, LEI (fără TVA)
LOCAL
NAȚIONAL
PLICURI, COLETE
până la 2,00
35
53
de la 2,01 la 5,00
40
60
de la 5,01 la 10,00
45
68
de la 10,01 la 20,00
50
75
de la 20,01 la 30,00
55
83
FACTURI
per 1 trimitere tur-retur, comanda minimă 10 trimiteri la o ridicare (momentul livrării coincide cu momentulreturnării facturii semnate )
20
30
 
TRIMITERI NESTANDARD
TREPTE DE GREUTATE, KG
TARIF, LEI (fără TVA)
LOCAL
NAȚIONAL
TRIMITERI NESTANDARD
de la 30,01 la 50,00
110
175
de la 50,01 la 70,00
130
245
de la 70,01 la 100,00
145
275
de la 100,01 la 150,00
225
325
de la 150,01 la 300,00
315
505
de la 300,01 la 500,00
505
775
de la 500,01 la 750,00
745
1 275
până la 1000,00
925
1 525
 
TRIMIITERI PALETIZATE
TREPTE DE GREUTATE, KG
TARIF, LEI (fără TVA)
LOCAL
NAȚIONAL
TRIMIITERI PALETIZATE
Pentru 1 paletă cu suprafața la sol (de la 0,51 m.p până la 1,0 m.p.)
300
680
Coeficienți de corelare în dependență de parametrii paletei, greutatea fizică și volumetrică
până la 0,5 m.p. (până la 500 kg)
0,6
1,0 m.p. - 1,5 m.p. (501 - 750 kg)
1,3
1,5 m.p. - 2,0 m.p. (751 - 1000 kg)
1,6
 
ÎNCĂRCĂTURI DE OCAZIE
TREPTE DE GREUTATE, KG
TARIF, LEI (fără TVA)
LOCAL NAȚIONAL
ÎNCĂRCĂTURI DE OCAZIE (GENȚI)
până la 30,00 kg
50
50
 
 
TARIFE DE BAZĂ PENTRU TRIMITERILE EXPRES*

 
TRIMITERI STANDARD
TREPTE DE GREUTATE, KG
TARIF, LEI (fără TVA)
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
TRIMITERI STANDARD
până la 2,00
60
de la 2,01 la 5,00
65
de la 5,01 la 10,00
70
de la 10,01 la 20,00
75
de la 20,01 la 30,00
80
 
*Trimiterile EXPRES se preiau și se livrează doar în mun. Chișinău.
 
 
CARACTERISTICI:
 
 1. Tarifele pentru trimiterile nestandard includ ridicarea/livrarea până la scara casei, oficiului. Pentru coborârea sau ridicarea la etaj se achită suplimentar, conform tarifelor pentru serviciile suplimentare, iar în cazuri speciale se examinează individual. 
 2. La calcularea greutății taxabile a trimiterii se va lua în considerare greutatea cea mai mare dintre greutatea fizică (determinată prin cântărirea efectivă) și greutatea volumetrică (greutatea volumetrică=lungime x înălțime în cm / 5000).
 3. Dimensiunea admisă a celei mai mari laturi/ trimitere standard - 160 cm.
 4. Dimesiunile pentru trimiterile nestandard și paletizate se negociază individual.
 5. Local - preluare/livrare pe teritoriul unui centru raional.
 6. Național - preluare/ livrare spre/ din diferite centre raionale.
 7. Servicii incluse în tariful de bază:
 • două încercări de livrare (serviciul nu se prestează în cazul facturilor; momentul livrării coincide cu momentul facturii semnate);
 • livrare sub semnătură;
 • limita de răspundere - 1000 lei per trimitere/ comandă;
 • posibilitatea încasării tarifelor de expediere la destinație;
 • așteptare trimitere maxim 15 minute.
 
 
SERVICII SUPLIMENTARE

 
SERVICIU
TARIF, MDL
Retur acte, confirmări de livrare în original
+ 20 lei - Ordinar
+ 35 lei - Expres
Conţinut fragil al trimiterii
+ 15 lei pentru o trimitere
Extinderea limitei de răspundere
+ 1% din suma valorii declarate
Livrare cu rambursarea sumei declarate:
 
• în cazul rambursării prin cont colector
 
• în cazul rambursării prin mandat
+ 1,0% din suma rambursată a trrimiterii, dar nu mai puţin de 5 lei şi nu mai mult de 25 de lei;
 
+ 6 lei +3% din suma rambursată;
Fiecare trimitere suplimentară din cadrul comenzilor complexe 
*Comanda complexă include mai multe trimiteri preluate de la același expeditor și livrate la destinatar în același timp sau la alși destinatari amplasați la aceiași adresă
+ 50% din tariful per fiecare trimitere livrtată la aceiași adresă concomitent;
Ridicare/ coborâre la /de la etaj (pentru trimiterile a căror greutate fizică sau volumetrică depășește 30 kg)
40 lei
Redirecționrea adreselor
+ 100% din tariful pe greutatea corespunzătoare;
Retur trimitere/ comandă pentru care au fost efectuate încercări fizice de livrare
+ 50% din tariful pe greutatea corespunzătoare;
Retur trimitere/ comandă pentru care nu au fost efectuate încercări fizice de livrare
gratis:
Păstrare trimitere/ comandă
+ 2 lei pentru fiecare zi de păstrare per trimitere cu volumul până la 0,5 metri cubi și
+ 5 lei pentru trimiterile cu volumul Peste 0,5 metri cubi;
Livrare personalizată (la o oră fixată din cadrul programului de muncă a Serviciului Curierat)
+ 20 lei per livrare;