Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Descriere

 
Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” a fost fondată la 1 aprilie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Este operator naţional care prestează servicii poştale și este reprezentat de către Agenția Proprietății Publice.
 
Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de aproape 1200 de oficii şi agenţii poştale prestând servicii poştale cetăţenilor în mai mult de 1500 localităţi ale ţării.
 
Pentru a deveni o întreprindere-lider pe piaţa de prestări a serviciilor poştale, încercăm mereu să fim în pas cu tehnologiile avansate, ceea ce ne permite să oferim clienţilor noştri servicii moderne şi soluţii complexe.  
 
La 16 noiembrie 1992, Republica Moldova a devenit membru plenipotenţiar al Uniunii Poştale Universale, formând astfel cu celelalte state membre un teritoriu poştal unic. Atunci, Î.S.”Poşta Moldovei” a aderat la un şir de organisme internaţionale precum: Cooperativa EMS şi Cooperativa Telematică din cadrul UPU, PostEurop (Asociaţia Operatorilor Poştali Publici Europeni), Comunitatea Regională a Comunicaţiilor, participând activ la şedinţele şi seminarele organizate de acestea, care au drept scop îmbunatăţirea calităţii prestării serviciilor poştale la nivel naţional şi internaţional.
 
Strategic, Î.S.”Poşta Moldovei” este orientată spre lărgirea spectrului de servicii prin implementarea serviiciilor netradiţionale ale domeniului poştal, asigurând calitatea prestării lor, formelor şi metodelor de deservire a clientelei în baza implementării tehnologiilor avansate, asigurându-şi astfel rentabilitatea activităţii.
 
Lărgirea spectrului de noi servicii poştale competitive, moderne, solicitate de clienţi, ne permite să afirmăm că Î.S.”Poşta Moldovei” a devenit un partener de încredere pe piaţa serviciilor poştale.
 
Activitatea noastră este orientată spre atingerea obiectivelor stabilite de dezvoltare. Acestea sunt: menţinerea viabilă a reţelei poştale, sporirea volumului de trimiteri poştale, dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor avansate, sporirea calităţii serviciilor prestate.
 
Pentru viitor, Î.S.”Poşta Moldovei”  îşi propune să rămână în continuare o companie sigură, dedicată serviciului public, care fiind aproape de oameni, caută neîntrerupt să corespundă nivelului înalt de prestare servicii.