Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Distribuirea publicității

Ultima actualizare: 14.07.2020
 
Î.S. "Posta Moldovei" prestează serviciul de distribuire a materialelor informativ-publicitare ce țin de marketing, cu conţinut de mesaje identice și greutate maximă de 500 g (foi volante, pliante, flayere, buclete).
 
Conținutul informațional acceptat al materialelor se atribuie categoriilor marfuri și servicii prestate. Serviciul nu include distribuirea chitanţelor, facturilor, situaţiilor financiare şi a altor mesaje cu conținut diferit, precum şi trimiteri care conţin în afară de publicitate alte trimiteri ambalate. 
 
Condiții de admitere la prezentare: trimiterile se depun în număr minim de 1.000 buc. de către același expeditor.
 
Condiții de prestare a serviciului: pot fi corelate cu cerințele individuale ale clientului din punct de vedere al elementelor și operațiunilor procesului tehnologic de prestare a serviciului. În aceste cazuri, se va examina posibilitatea prestării serviciului, iar în funcție de operațiunile îndeplinite, se vor determina și stabili tarife individuale.
 
În dependență de gradul diferit de prelucrare de cel indicat în condițiile de mai sus, precum și alte criterii de livrare solicitate de clienți, tarifele se vor stabili în mod individual.
 
 
TARIFELE PENTRU DISTRIBUIREA MATERIALULUI INFORMATIV-PUBLICITAR

 
 
VOLUMUL
PREZENTAT LUNAR
DE ACELAȘI EXPEDITOR,
BUC.
FORMAT/ TREAPTA DE GREUTATE
 
A5 şi
mai mic
până la 20g
21g-50g
51g-100g
101g-250g
251g-500g
©
 
A5 şi
mai mic
până la 20g
21g-50g
51g-100g
101g-250g
251g-500g
 
TARIFE, PER 1 BUC  ( LEI, INCLUSIV TVA)
1. PUBLICITATE PRIN POȘTĂ CU ADRESĂ*
până la 10.000 
--
--
2,75
3,00
3,25
3,55
4,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
--
2,75
3,00
3,25
3,55
4,50
 
Redu cere
Pentru volum lunar mai mare de 10 000 buc.,
cu condiţia sortării pe reședință de raion
Redu cere
Pentru volum lunar mai mare de 10 000 buc.,
cu condiţia sortării pe coduri poștale
10.001 - 50.000
3%
 
2,67
2,91
3,15
3,44
4,37
5%
 
2,61
2,85
3,09
3,37
4,28
50.001 - 100.000
5%
2,61
2,85
3,09
3,37
4,28
10%
2,48
2,70
2,93
3,20
4,05
100.001 - 150.000
8%
2,53
2,76
2,99
3,27
4,14
13%
2,39
2,61
2,83
3,09
3,92
150.001 - 300.000
11%
2,45
2,67
2,89
3,16
4,01
16%
2,31
2,52
2,73
2,98
3,78
300.001 - 500.000
15%
2,34
2,55
2,76
3,02
3,83
20%
2,20
2,40
2,60
2,84
3,60
500.001 - 1.000.000
20%
2,20
2,40
2,60
2,84
3,60
25%
2,06
2,25
2,44
2,66
3,38
1.000.001 - 1.500.000
25%
2,06
2,25
2,44
2,66
3,38
30%
1,93
2,10
2,28
2,49
3,15
peste 1.500.000
30%
1,93
2,10
2,28
2,49
3,15
35%
1,79
1,95
2,11
2,31
2,93
2. PUBLICITATE PRIN POȘTĂ FĂRĂ ADRESĂ**
3. PUBLICITATE PRIN POȘTĂ SEMIADRESATĂ***
până la 10.000 
--
0,90
1,10
1,80
1,95
2,15
2,70
 
1,10
1,38
2,10
2,25
2,50
3,15
10.001 - 50.000
10%
0,81
0,99
1,62
0,76
1,94
2,43
10%
0,99
1,24
1,89
2,03
2,25
2,84
50.001 - 100.000
15%
0,77
0,94
1,53
1,66
1,83
2,30
15%
0,94
1,17
1,79
1,91
2,13
2,68
100.001 - 150.000
20%
0,72
0,88
1,44
1,56
1,72
2,16
20%
0,88
1,10
1,68
1,80
2,00
2,52
150.001 - 300.000
25%
0,68
0,83
1,35
1,46
1,61
2,03
25%
0,83
1,03
1,58
1,69
1,88
2,36
300.001 - 500.000
30%
0,63
0,77
1,26
1,37
1,51
1,89
30%
0,77
0,96
1,47
1,58
1,75
2,21
500.001 - 1.000.000
35%
0,59
0,72
1,17
1,27
1,40
1,76
35%
0,72
0,89
1,37
1,46
1,63
2,05
1.000.001 - 1.500.000
40%
0,54
0,66
1,08
1,17
1,29
1,62
40%
0,66
0,83
1,26
1,35
1,65
1,89
peste 1.500.000
50%
0,45
0,55
0,90
0,98
1,08
1,35
50%
0,55
0,69
1,05
1,13
1,25
1,58
 
 
*Publicitate care urmează a fi transportată și distribuită la adrese indicate de expeditor.
**Publicitate care urmează a fi transportată și distribuită în cutiile poștale.
***Publicitate care urmează a fi transportată și distribuită după anumite segmente, indicate de către expeditor (sector, sector privat, case, etc.)