Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Instruire

 
Începând cu luna aprilie 2007, în cadrul Întreprinderii de Stat ”Poşta Moldovei” activează Centrul de instruire profesională, direcţia prioritară a căruia este instruirea continuă a angajaţilor Întreprinderii.
 
Modernizarea continuă care implică reutilarea tehnică a locurilor de muncă în oficiile poştale, implementarea noilor tehnologii, asigurarea SOFT - toate necesită o pregatire la nivel a cadrelor, capabile să-şi îndeplinească obligaţiunile funcţionale mînuind cu profesionalism utilajul informaţional modern.
 
Centrul posedă condiţii necesare pentru derularea eficientă a procesului de instruire, şi anume - sală de şedinte cu capacitatea de 40 locuri, săli de instruire dotate cu cea mai modernă tehnică, bibliotecă.
 
Centrul de instruire profesională îşi propune următoarele obiective: 
 
1. Asigurarea funcţionării prin:
 
  • elaborarea programelor de instruire conform necesităţilor de calificare, recalificare şi perfecţionare a diferitor categorii de angajaţi;
  • desfăşurarea seminarelor de instruire conform programelor elaborate;
  • asigurarea cu specialişti calificaţi, implicaţi în procesul de instruire;
  • asigurarea bazei tehnico-materiale şi a utilajului necesar.
2. Promovarea unei relaţii de colaborare între Centru şi angajaţii Întreprinderii.
3. Facilitarea transferului de practici internaţionale în domeniul prestării serviciilor poştale.
 
Beneficiarii seminarelor sunt toate categoriile de angajaţi ai Î.S.”Posta Moldovei”.
 
Ca urmare a desfăşurării activităţii de instruire vom obţine urmatoarele:
 
  • dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale angajaţilor în vederea eficientizării activităţii;
  • cresterea nivelului de deservire al clientelei şi de prestare a serviciilor;
  • promovarea imaginii lucrătorului poştal pentru complinirea locurilor vacante cu cadre profesionaliste şi prevenire a fluctuaţiei de cadre;
  • formarea bazei de date a activitătii Centrului;
  • dezvoltarea calităţilor personale, inclusiv menţinerea climatului psihologic favorabil în colectivul de muncă (cultura comunicării, conduitei, deservirii).