Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Întrebări frecvente ale clienţilor

Nu ai găsit răspuns la întrebare? Expediaz-o în adresa noastră utilizând forma de contact sau contactează-ne la numărul de telefon (373 22) 270-044.

Am primit un aviz/mesaj la telefon cu referire la o trimitere poștală. Ce trebuie să întreprind mai departe?


 

Mesajul primit informează despre parvenirea unei trimiteri poștale în adresa dvs. Pentru ridicarea trimiterii, prezentați-vă cu documentul de legitimare la oficiul poștal indicat în mesaj. Accesați locațiunile poștale.

 

Important: nu accesați mesajele parvenite în limba rusă cu indicarea unui număr non-standard de trimitere poștală. Aceste mesaje pot fi parte a unor scheme escroce.

Recent, am efectuat o comandă într-un magazin on-line. Cum pot urmări traseul trimiterii? A ajuns oare în oficiul de destinare?


 

Traseul pachetului dvs poate fi urmărit în baza numărului trimiterii poștale.
 
Numerele trimiterilor poștale interne sunt compuse din 14 caractere (ex. DS0123456789RR), încep cu marcajul "D" și finalizează cu "RR", "CC", "AS" sau "AR".
 
Numerele trimiterilor poștale internaționale sunt compuse din 13 caractere (ex. EE123456789MD), încep cu unul dintre marcajele "E", "C", “H", "R", "V" și finalizează cu marcajul "MD". Prin R se marchează scrisori și pachete recomandate, prin C - colete, E - trimiteri EMS, prin D - scrisori/ pachete/ colete interne. Urmăriți-vă trimiterea aici.
 
Important: dacă numerele de urmărire încep cu alte simboluri (ex: U, A, J, etc.), trimiterile respective sunt simple, nu se urmăresc și nu se înregistrează la etapele de prelucrare, iar informația de pe alte site-uri neoficiale poate fi procesată în mod automat și nu este întotdeauna veridică.

Ce document trebuie să prezint la ridicarea trimiterii poștale? Poate oare o altă persoană să ridice trimiterea mea?


 
Documentele de legitimare în baza cărora se eliberează trimiterile poștale sunt următoarele: buletinul de identitate, pașaportul, permisul de ședere, livretul militar, permisul de conducere. Coletele, trimiterile EMS și trimiterile contra-ramburs pot fi eliberate altor persoane decât destinatarul doar în baza procurii perfectate în modul stabilit.
 
Trimiterile poștei de scrisori înregistrate (scrisori, pachete mici) pot fi eliberate fără procură, membrilor familiei de gradul întâi, la prezentarea unui document de legitimare, precum și a documentului care confirmă relațiile de rudenie.
 
Important: trimiterile poștale adresate persoanelor juridice se eliberează persoanelor împuternicite în acest scop.

Am expediat o trimitere contra-ramburs, dar nu mi-a fost restituită suma rambursată. Unde să mă adresez pentru a o primi?


 

Pentru ridicarea sumei rambursate este necesară prezența dvs. (în calitate de expeditor) la orice oficiu poștal, cu documentul de legitimare și numărul trimiterii poștale.
 
Important: la expedierea unei trimiteri contra-ramburs se indică numărul de telefon mobil al destinatarului și al expeditorului, pentru ca aceștia să fie suficient informați, iar livrarea și restituirea sumei rambursate să aibă loc în termeni cât mai restrânși.
 
Verificarea transferului sumei rambursate se efectuează având numărul trimiterii poștale, care, respectiv, este și numărul mandatului de rambursare a banilor.

Mi-a fost oare expediat un transfer de bani? Cum pot să-l primesc? Unde trebuie să mă prezint? Ce document trebuie să am cu mine?


 

Pentru a verifica dacă a fost efectuat un transfer de bani în adresa dvs., sau pentru a verifica starea transferului de bani pe care urmează să-l primiți, este necesar să vă adresați la oficiul postal, prezentând buletinul de identitate și numărul transferului, comunicat de expeditor.
 
Important: numărul transferului este o informație confidențială, care trebuie să fie cunoscută doar de către expeditor și beneficiar.

De ce trimiterea mea a fost verificată/ reținută de către Serviciul Vamal? Cum trebuie să acționez mai departe?


 

Furnizorii de servicii poștale sunt autorizați să supună trimiterile poștale internaționale controlului vamal. Organele vamale efectuează controlul vamal în conformitate cu legislația vamală.
 
În cazul unei trimiteri poștale reținute, pentru concretizarea și soluționarea problemelor vamale survenite, în calitate de destinatar, prezentați-vă la Serviciul Vamal (cu sediul în incinta oficiului poștal MD-2000), prezentând documentul de legitimare.
 
Important: furnizorul de servicii poștale nu își asumă nicio răspundere cu privire la deciziile luate de către serviciile vamale la verificarea trimiterilor poștale supuse controlului vamal.

Ce trebuie să întreprind pentru a ridica trimiterile poștale din Post-Terminal?


 

  1. Creați-vă cont pe site-ul pt.md.
  2. Indicați o adresă unică de livrare, pe care o prezentați magazinului on-line/ expeditorului.
  3. În câmpul cu adresa, introduceți numărul de identificare obținut.
  4. La plasarea coletului în Post-Terminal, veți primi un mesaj pe telefonul mobil.

 

Important: prezentați-vă la Post-Terminal doar după primirea mesajului.

Am fost în concediul medical. Unde trebuie să mă prezint pentru a primi banii alocați?


 

Adresați-vă la orice oficiu poștal, având buletinul de identitate.
 
Important: în cazul în care indemnizația respectivă nu v-a fost transferată, interveniți la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a verifica, personal, statutul indemnizației, sau, după caz, la instituția medicală, ori medicul de familie.

Unde urmează să mă adresez pentru a primi dreptul social (pensia) sau alte prestații sociale? Cum pot modifica data de plată?


 

Plata prestațiilor/ drepturilor sociale se efectuează prin intermediul oficiilor poștale, la anumite dăți/ perioade ale lunii, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale, cererile depuse de beneficiari, dar și alte cerințe în vigoare.
 
Pentru verificarea oricărei indemnizații, adresați-vă la oficiul poștal, la data stabilită, cu buletinul de identitate.
 
Important: în cazul în care solicitați modificarea datei de plată, depuneți o cerere la oficiul poștal de la locul de trai.