Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Mandat intern

Ultima actualizare a paginii: 29.06.2021

 

 
 
 
 

 
 
Mandatul poștal este un serviciu al cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică, pe baza căruia, conform indicaţiilor expeditorului, se execută transferul şi remiterea unei sume de bani destinatarului.
 
Mandatul poștal poate fi transmis prin reţeaua poştală, pe suport de hârtie sau prin reţeaua de comunicaţii electronice, în format electronic.
 
 
CUM POATE FI EXPEDIAT UN MANDAT INTERN?
CUM POATE FI PRIMIT UN MANDAT INTERN?
Expeditor, persoană fizică:
Expeditor, persoană juridică:
Destinatar, persoană fizică:
Destinatar, persoană juridică:
1. Expeditorul, persoană fizică, prezintă operatorului oficiului poștal actul de identitate valabil în original şi în fotocopie:
 • pentru cetățenii Republicii Moldova - buletin de identitate; 
 • pentru cetățenii străini domiciliați temporar pe teritoriul Republicii Moldova - permis de şedere eliberat de autorităţile competente;
 • pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu a depășit 90 de zile de la intrarea în Republica Moldova - paşaport internațional.
(În cazul lipsei actului de identitate valabil, urmează a se prezenta acte de confirmare a pierderii documentului sau a inițierii procedurii de prelungire a acestuia).
1. Expeditorul, persoană juridică, prezintă operatorului poştal dispoziţia de plată, certificată de către bancă privind transferul sumei totale în contul Î.S.“Poşta Moldovei”.
Adiacent, se prezintă operatorului poştal Lista F-103 completată în format electronic şi două exemplare pe suport de hârtie.
 
Expedierea a mai mult de 5 mandate concomitent se face doar prin virament.
 
 
1.Destinatarul, persoană fizică, prezintă operatorului oficiului poștal actul de identitate valabil în original şi în fotocopie:
 • pentru cetățenii Republicii Moldova - buletin de identitate; 
 • pentru cetățenii străini domiciliați temporar pe teritoriul Republicii Moldova - permis de şedere eliberat de autorităţile competente;
 • pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu a depășit 90 de zile de la intrarea în Republica Moldova - paşaport internațional.
(În cazul lipsei actului de identitate valabil, urmează a se prezenta acte de confirmare a pierderii documentului sau a inițierii procedurii de prelungire a acestuia).
1. Destinatarului, persoană juridică, i se achită mandatul poştal numai prin virament către un cont bancar deţinut la o bancă autorizată.
2. Expeditorul, persoană fizică, completează cererea de expediere a banilor (vezi blancheta cererii).
În cazul expedierii a mai mult de 5 mandate concomitent, suplimentar, este nevoie a se prezenta Lista F-103 în format electronic şi două exemplare pe suport de hârtie.
 
2. Expeditorul achită suma mandatului și comisionul conform tarifelor în vigoare, primește de la operatorul oficiului chitanța privind expedierea mandatului, verifică corectitudinea și plenitudinea datelor incluse în chitanță.
2. Destinatarul comunică detaliile transferului de bani pe care urmează să-l primească:
 • numărul de control al mandatului (pentru mandatul urgent);
 • țara și localitatea de unde i-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele expeditorului;
 • moneda şi suma transferului.
 
3. Expeditorul achită suma mandatului și comisionul conform tarifelor în vigoare, după care, primește de la operatorul oficiului chitanța privind expedierea mandatului, verifică corectitudinea și plenitudinea datelor incluse în chitanță.
 
3. Destinatarul semnează formularul de plată pentru transfer, ridică numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.
 
4. Expeditorul contactează destinatarul și-i comunică datele mandatului pe care acesta urmează să-l primească:
 • numele și prenumele său în calitate de expeditor;
 • suma transferului;
 • numărul mandatului, în cazul mandatului urgent.
     
IMPORTANT:
 
Expeditorul transferului bănesc este responsabil pentru informarea destinatarului.
 
Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială cunoscută doar de către expeditor și destinatar.
 
 
 

 
 
I. Mandatul ordinar este serviciu de recepţionare, prelucrare, transmitere şi distribuire sau înmânare a mijloacelor băneşti prin căile de comunicaţii poştale. Schimbul de mandate ordinare este disponibil numai pentru localităţile amplasate în stânga Nistrului.
 
Termenele de trecere a unui mandat ordinar pe suport de hârtie este determinat de termenele trecerii corespondenţei poştale.
 
 
II. Mandatul urgent este un serviciu care permite expedierea mijloacelor bănești prin căile de comunicaţii electronice în teritoriul Republicii Moldova (excepţie localităţile din stânga Nistrului).
 
Expeditorul şi destinatarul mandatului urgent sunt persoanele fizice şi juridice. Serviciul este furnizat de toate oficiile poştale ale Î.S. “Poşta Moldovei” cu conexiune la rețeaua informațională.

 

Important: expeditorul mandatului este responsabil pentru informarea destinatarului.
 
 
III. Mandatul contra ramburs este un serviciu care permite destinatarului unei trimiteri poștale să depună banii la oficiul poștal și să solicite plata sumei totale expeditorului trimiterii. Numai persoana fizică poate fi destinatar al trimiteril poştale cu menţiunea “ramburs”.
 
Destinatarul mandatului contra ramburs este, de asemenea, expeditorul trimiterii poştale. La expedierea trimiterii cu menţiunea “ramburs” se completează formularul de mandat TFP-3 pentru persoane fizice/juridice. Suma mandatului contra ramburs nu trebuie să depașească suma valorii declarate a trimiterii. 
 
Taxa pentru expedierea mandatului se percepe la livrarea trimiterii poştale de la destinatarul acesteia. Serviciul este prestat în toate oficiile postale ale Î.S. “Poşta Moldovei”.
 
Plata sumei ramburs este posibilă în modurile următoare:
 
 • numerar, în toate oficiile postale;
 • cu card bancar (în oficiile poştale în care este instalat terminal de plată).
 
Achitarea sumei ramburs este posibilă în modurile următoare:
 
 • numerar;
 • la contul de card bancar (nu se acceptă carduri cu destinaţie specială: plăţi sociale, indemnizaţii, salariu).
 
Important: numărul trimiterii poştale este numărul mandatului (compus din 14 caractere).
 
 
 

 
 
TIP SERVICIU
SUMA MAXIMĂ
MONEDA,
MODALITATĂȚI DE PLATĂ ȘI ACHITARE
SERVICII ADIȚIONALE
TERMENI DE EXECUTARE,
TERMENI DE VALABILITATE
Mandat ordinar
nelimitată
Moneda: leu moldovenesc.
 
Modalitate de plată/achitare: în numerar sau prin virament la contul bancar.
 • post restant;
 • căsuţa poştală; 
 • distribuire plătită.
 • aviz de informare;
 • comunicare scrisă;
 • confirmare privind achitarea mandatului; 
 • expeditor/destinatar persoane fizice şi juridice;
Termen de executare: conform termenelor de trecere a corespondenței.
 
Termen de valabilitate:
 
 • 30 zile (indiferent de metoda de plată).
Mandat urgent
nelimitată
Moneda: leu moldovenesc.
 
Modalitate de plată/achitare: în numerar sau prin virament la contul bancar.
 • post restant;
 • număr de control;
 • SMS de informare;
 • confirmare privind achitarea mandatului; 
 • expeditor/destinatar persoane fizice şi juridice;
 • aviz de informare (pentru mandatele expediate cu plată prin virament).
Termen de executare: 5 minute după expediere.
 
Termen de valabilitate:
 • 60 zile pentru mandatele expediate cu plată în numerar;
 • 30 zile pentru mandatele expediate cu plată prin virament.
Mandat contra-ramburs
nelimitată
Moneda: leu moldovenesc.
 
Modalitatea de achitare:
 • plată: în numerar sau cu card bancar;
 • achitare: numerar, virament la contul bancar sau cu card.
 • post restant.
 • număr de control;
 • SMS de informare;
 • expeditor persoane fizice;
 • destinatar persoane fizice şi juridice;
Termen de executare: 5 minute după expediere.
 
Termen de valabilitate:
 
 • 180 zile pentru mandatele expediate începând cu data de 1 iunie 2021, cu plata în numerar;
 • 60 zile pentru mandatele expediate până la 31 mai 2021, cu plata în numerar.
 
 
 

 
 SERVICIU
SUMA TRANSFERULUI
TARIF, LEI
Mandat ordinar 
(expediat de către persoane fizice spre persoane fizice)
• până la 1000 lei
4 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei 
4 lei + 3% din suma de 1000 lei + 1% din suma care depășește 1000 lei
Mandat ordinar/urgent 
(expediat de la/ în adresa conturilor de decontare a persoanelor juridice sau fizice)
• până la 1000 lei 
6 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei
6 lei + 3% din suma de 1000 lei + 1% din suma care depășește 1000 lei
Mandat contra ramburs
• un mandat, indiferent de sumă
6 lei + 3% din suma mandatului
Mandat urgent
(expediat de către persoane fizice spre persoane fizice)
• până la 1000 lei
14 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei 
14 lei + 3% din suma de 1000 lei
+ 1% din suma care depășește 1000 lei
 
 
 

 
 
SERVICIU
TARIF, LEI
Distribuire plătită.
Achitarea la domiciliu a mandatului poştal în sumă de până la 2000 lei:
 
 • în localități rurale

 

 • în localități urbane

 

 • în orașele Chișinău și Bălți
 
 
5
 
10
 
30
Confirmare privind achitarea mandatului.
Achitând serviciul dat la expedierea mandatului, expeditorul va primi aviz în formă scrisă cu mențiunea datei achitării. Avizul va parveni la adresa indicată pe formularul mandatului.
6
Comunicare scrisă.
Expeditorul mandatului poștal poate expedia destinatarului o comunicare scrisă în spațiul destinat acestui scop pe cuponul mandatului. Comunicarea nu va depăși limita de 120 simboluri (litere, cifre, semne + spații libere).
gratuit
 
 
 

 
Datele mandatelor interne expediate de poştă pot fi modificate la solicitarea scrisă a plătitorului, cu condiţia că remiterea nu a fost achitată beneficiarului.
 
Datele care pot fi supuse modificării pentru beneficiarii persoane fizice sunt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul (după caz);
 • datele de contact (adresa, număr de telefon).
Pentru modificarea datelor, plătitorul urmează să prezinte la oficiul poştal următoarele documente, fără excepţii:
 
 • actul de identitate valabil, în original şi în fotocopie;
 • documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
 • cererea de modificare a remiterii de bani, completată la ghișeul oficiului poştal.
 
Modificarea datelor poate fi efectuată pe parcursul perioadei de validitate a mandatului. În cazul în care mandatul a fost deja eliberat beneficiarului, modificarea datelor este imposibilă.
 
 
 

 
Mandatul ordinar sau urgent poate fi returnat la solicitarea plătitorului doar în cazul în care banii nu au fost eliberaţi beneficiarului.
 
Pentru returnarea mandatului, plătitorul urmează să prezinte la oficiul poştal următoarele documente:
 
 • actul de identitate valabil, în original şi fotocopie;
 • documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
 • cererea de returnare a remiterii de bani în formă liberă completată la ghișeul oficiului poştal.
 
Se returnează doar suma mandatului fără taxele de expediere.
 
Important: mandatul contra-ramburs nu poate fi returnat expeditorului.