Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Mandat intern

Categoria include următoarele mandate bănești interne:
 
 
INFORMAȚII GENERALE

 
Cum puteți expedia un mandat?
 
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. Dacă sunteți persoană fizică, completați cererea de expediere a banillor. La expedierea a mai mult de 5 mandate concomitent, completați şi prezentaţi operatorului poştal Lista F-103 în format electronic şi două exemplare pe suport de hîrtie a acesteia.
 3. Dacă sunteți persoană juridică, completați şi prezentaţi operatorului poştal Lista F-103 în format electronic şi două exemplare pe suport de hîrtie a acesteia.
 4. La expedierea mandatelor prin virament, prezentaţi operatorului poştal dispoziţia de plată, certificată de către bancă, privind transferul sumei totale în baza listei F-103.
 5. Prezentați operatorului oficiului poștal cererea de expediere a banillor și actul de identitate valabil.
 6. Achitați suma mandatului spre expediere și a comisionului conform tarifelor în vigoare.
 7. Primiți de la operatorul oficiului chitanța privind expedierea mandatului. Verificați corectitudinea și plenitudinea datelor incluse în chitanță.
 8. În cazul expedierii mandatului elctronic urgent, contactați destinatarul și comunicați-i datele mandatului pe care urmează să-l primească:
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma transferului;
 • numărul mandatului compus din 10 cifre.
 
Important: expeditorul mandatului este responsabil pentru informarea destinatarului
 
 
Cum puteți primi un mandat?
 
 1. Prezentați operatorului poștal un act de legitimare valabil.
 2. Dacă sunteți persoană fizică, la adresa indicată de către expeditor vi se va distribui aviz despre sosirea mandatului, urmând să vă prezentați la oficiul poștal menționat în aviz cu un act de legitimare valabil.
 3. Dacă sunteți persoană juridică, mandatul vi se va achita direct în cont.

 
Mandatul ordinar este o trimitere înregistrată, prin care subunităţile poştale remit la destinaţie suma de bani în lei încredinţată de expeditor. Mandatul ordinar se expediază pe tot teritoriul Republicii Moldova:
 
 • între oficiile poștale informatizate (toate orașele, inclusiv centrele raionale și o parte din localitățile rurale) prin rețeaua poștală electronică;
 • spre/din oficiile poștale rurale în mod combinat: pîna în/din centrul raional prin poștă, din/pînă la centrul raional sau oficiul poștal informatizat - prin rețeaua electronică.
Termenul de trecere a unui mandat electronic ordinar de la expeditor la destinatar pe teritoriul Republicii Moldova este stabilit pîna la 24 ore.
 
Tarife mandat ordinar
 SERVICIU
TARIF, LEI
Mandat ordinar expediat persoanelor fizice în sumă de:
 
• până la 1000 lei
4 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei 
4 lei + 3% din suma de 1000 lei + 1% din suma care depășește 1000 lei
Mandat ordinar expediat de persoane juridice de la conturile de decontare în adresa persoanelor juridice sau a persoanelor fizice în sumă de:
 
• pâna la 1000 lei 
6 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei
6 lei + 3% din suma de 1000 lei + 1% din suma care depășește 1000 lei
Mandat ordinar expediat în adresa întreprinderilor, instituțiilor și a organizațiilor sau la conturile de decontare ale persoanelor fizice în sumă de:
 
• pâna la 1000 lei
6 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei
6 lei + 3% din suma de 1000 lei + 1% din suma care depășește 1000 lei
 

 
Mandatul contra ramburs este un serviciu care permite destinatarului unei trimiteri poștale a depune banii în oficiul poștal și a solicita achitarea integrală a sumei expeditorului trimiterii. Destinatarul mandatului contra ramburs este concomitent și expeditor al trimiterii postale. 
 
La prezentarea trimiterii se comletează formularul de mandat TFP-3 pentru persoane fizice/juridice sau mandat electronic. Suma mandatului contra ramburs nu trebuie să depașească valoarea declarată a trimiterii. Tariful pentru remiterea sumei se încasează la înmînarea trimiterii de la destinatarul acesteia. 
 
Serviciul este prestat în toate oficiile poștale.
 
Tarif mandat contra ramburs
 SERVICIU
TARIF, LEI
Mandat contra ramburs:
 
• un mandat, indiferent de sumă
6 lei + 3% din suma mandatului
 
 
 

 
Mandat electronic urgent este un serviciu care permite expedierea urgentă a mijloacelor bănești în teritoriul Republicii Moldova.
 
Expeditori și destinatari ai mandatelor electronice pot fi numai persoanele fizice. În acest scop expeditorul mandatului trebuie să se adreseze la un oficiu poștal cu conexiune la rețeaua iformațională.
 
Pentru ridicarea mandatului electronic urgent destinatarul urmează și el să se adreseze la orice oficiu poștal cu conexiune la rețeaua informațională.
 
Important: expeditorul mandatului este responsabil pentru informarea destinatarului respectiv sumei expediate și numărului mandatului (compus din 10 cifre)
 
Termenul de trecere a mandatului electronic urgent de la expeditor la destinatar este de pîna la 30 minute.
 
Tarif mandata elctronic urgent
 SERVICIU
TARIF, LEI
Mandat electronic urgent expediat persoanei fizice în sumă de:
 
• până la 1000 lei
14 lei + 3% din suma mandatului
• mai mult de 1000 lei 
14 lei + 3% din suma de 1000 lei
+ 1% din suma care depășește 1000 lei

 
SERVICIU
TARIF, LEI
Distribuire plătită - achitarea la domiciliu a mandatului poştal în sumă de până la 2000 lei:
 
 • în localități rurale
 • în localități urbane
 • în orașele Chișinău și Bălți
 
5
 
10
 
30
Confirmare privind achitarea mandatului. 
Achitând serviciul dat la expedierea mandatului, expeditorul va primi aviz în formă scrisă cu mențiunea datei achitării. Avizul va parveni la adresa indicată pe formularul mandatului.
6
Comunicare scrisă.
Expeditorul mandatului poștal poate expedia destinatarului o comunicare scrisă în spațiul destinat acestui scop pe cuponul mandatului. Comunicarea nu va depăși limita de 120 simboluri (litere, cifre, semne + spații libere).
gratuit