Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Mandat internațional

Ultima actualizare: 05.04.2021
 

 
Mandatul internațional este o trimitere înregistrată, prin care subunităţile poştale remit la destinaţie suma de bani încredinţată de expeditor, se acceptă spre expediere/ achitare numai în/din ţările cu care Î.S.”Poşta Moldovei” are încheiate Acorduri bilaterale, conform condiţiilor stipulate în ele.
 
Limitele sumelor şi alte condiţii pentru expedierea mandatelor internaţionale peste hotarele ţării sunt reglementate de „Legea privind reglementarea valutară” nr.62-XVI din 21 martie a.2008 şi în „Regulile privind prestarea de către Î.S.”Poşta Moldovei” a serviciului de transferuri internaționale de mijloace bănești”, aprobate la data de 10.09.2020.
 
La momentul efectuării transferului persoana fizică prezintă:
 
  • actul de identitate;
  • solicitarea în scris de efectuare a transferului semnată de către persoana fizică respectivă;
  • documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
  • certificatul /notificaţia /autorizaţia corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 operaţiunea valutară în cadrul căreia se efectuează transferul este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Actul de identitate se prezintă la oficiul poştal în momentul efectuării operaţiunii valutare a transferului, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 
 
Fără prezentarea documentelor justificative şi autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei printr-un mandat internaţional se pot expedia sume ce nu depăşesc 10.000  (sau echivalentul lor) în următoarele cazuri:
 
  • destinate cheltuielilor familiale (se efectuează fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie/ relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei/curatelei; la efectuarea transferurilor menţionate, pe formularul mandatului se indică legătura de rudenie/ relaţia de căsătorie/ instituirea tutelei/curatelei cu persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul de exemplu: fiică, soţ, tutore);
  • în legătură cu aflarea temporară în străinătate a persoanei fizice rezidente, destinate cheltuielilor curente ale sale pentru perioada aflării temporare în străinătate;
  • transferuri necomerciale socialmente importante;
  • transfer sub formă de donaţie;
  • transferul care se efectuează în cadrul operaţiunii valutare care nu este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei/ autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.
Convertirea sumelor mandatelor se efectuează cu utilizarea cursului de vânzare / cumpărare al Băncii Comerciale agreate de Î.S.”Poşta Moldovei”, valabil la ziua efectuării operaţiunii de expediere/ achitare mandat.
 
 

 
 
 
 
MANDAT ELECTRONIC
ORDINAR
MANDAT ELECTRONIC
ORDINAR
MANDAT ELECTRONIC
URGENT
MANDAT POȘTAL PE
SUPORT DE HÂRTIE
OFICIU POȘTAL
neinformatizat
informatizat
informatizat
toate oficiile poștale
TERMEN
până la 5 zile lucrătoare
1-2 zile lucrătoare
până la 1 oră
de la 6 până la 20 zile*
* timpul de circulaţie pentru mandatul poştal pe suport de hîrtie este determinat de termenele trecerii corespondenţei poştale

Termenul de păstrare la dispoziţia destinatarului al unui mandat poştal internaţional este prevăzut în lista ţărilor care execută serviciul de mandate internaţionale şi lista ţărilor care execută serviciul mandate internaţionale cu ramburs.

 

 

 

 
ȚARA
TIP MANDAT
SUMA MAXIMĂ ADMISĂ
PE MANDAT
(ECHIVALENT ÎN MDL)
VALUTA ADMISĂ
SPRE EXPEDIERE
VALABILITATE
RUSIA
Mandate electronice ordinare
3000 USD
MDL
35 zile
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
UCRAINA
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
30 zile
Mandate electronice urgente
500 USD
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
BELARUS
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
30 zile
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
KAZAHSTAN
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
MDL
30 zile
Mandate electronice urgente
500 EUR
LITUANIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
30 zile
LETONIA
Mandate poştale
1000 USD
MDL
30 zile
ROMÂNIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
30 zile
Mandate poştale contra ramburs
200 USD
MDL
POLONIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
30 zile
SPANIA
Mandate electronice ordinare
2499 EUR
EUR, MDL
30 zile
 
ȚARA
TIP MANDAT
SUMA MAXIMĂ ADMISĂ
PENTRU EXPEDIEREA UNUI MANDAT
(ECHIVALENT ÎN MDL)
VALUTA ADMISĂ
SPRE ACHITARE
RUSIA
Mandate electronice ordinare
3000 USD
MDL
Mandate electronice contra ramburs
3000 USD
UCRAINA
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
Mandate electronice urgente
500 USD
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
BELARUS
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
KAZAHSTAN
Mandate electronice ordinare
3000 EUR
MDL
Mandate electronice urgente
500 EUR
LITUANIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
MDL
LETONIA
Mandate poştale
1000 USD
MDL
ROMÂNIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
Mandate poştale contra ramburs
200 USD
MDL
POLONIA
Mandate electronice ordinare
5000 EUR
EUR, MDL
SPANIA
Mandate electronice
2499,99 EUR
EUR, MDL
ITALIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
PORTUGALIA
Mandate electronice ordinare
2500 EUR
EUR, MDL
 
 

 
Mandat internațional contra ramburs este un serviciu care permite destinatarului unei trimiteri poștale a depune banii în oficiul poștal și a solicita achitarea integrală a sumei expeditorului trimiterii. Destinatarul mandatului contra ramburs este concomitent și expeditor al trimiterii postale. La prezentarea trimiterii se comletează formularul de mandat TFP-3 pentru persoane fizice/juridice sau mandat electronic. Suma mandatului contra ramburs nu trebuie să depașească valoarea declarată a trimiterii. Tariful pentru remiterea sumei se încasează la înmînarea trimiterii poştale, de la destinatarul acesteia.
 
Serviciul se prestează de către toate oficiile poştale ale Î.S.”Poşta Moldovei” în baza Acordurilor încheiate cu Administraţiile Poştale ale Rusiei, Ukrainei, Belarusi şi României şi se acceptă numai în/din aceste ţări.
 
Serviciul se prestează cu anumite condiţii, expuse în Lista ţărilor pentru care se admit mandate internaţionale contra ramburs.
 
ADMINISTRAȚIA POȘTALĂ
SUMA
MAXIMĂ MANDAT
VALUTĂ CONVERTITĂ
VALABILITATE
 
BELARUS
1000.00
Mandat expediat în Belarus = USD;
Mandat expediat din Belarus = echivalentul a 1000 USD în MDL
30 zile
Prezentare și achitare mandat:
   “Aviz de plată”;                     “Comunicare scrisă”;                 Adresat persoanelor fizice;        
     “Post restant”;                      “Confirmare de primire”;           Adresat persoanelor juridice;        “Casuţa poştală";                                                                                      
 
ROMÂNIA
200.00
USD
Până la expirarea primei luni care urmează celei de emitere
Prezentare mandat:
 
 adresat persoanei fizice;
  “confirmare de primire”;
   “post restant”;
     "căsuța poștală;
      adresat persoanelor juridice;
Achitare mandat:
 
 adresat persoanelor fizice;
 “confirmare de primire”;
   “post restant”;
    “căsuţa poştală”;
      adresat persoanelor juridice;
 

RUSIA

Echivalent 1000.00 USD

Valuta ţării de destinaţie a trimiterii poştale "contra-ramburs”

35 zile

Prezentare și achitare mandat:
   “Aviz de plată”;                     “Comunicare scrisă”;                 Adresat persoanelor fizice;        
     “Post restant”;                      “Confirmare de primire”;           Adresat persoanelor juridice;        “Casuţa poştală";                                                                                      
 

UCRAINA

Echivalent 1000.00 USD

Valuta ţării de destinaţie a trimiterii poştale "contra-ramburs”

30 zile

Prezentare și achitare mandat:
   “Aviz de plată”;                     “Comunicare scrisă”;                 Adresat persoanelor fizice;        
     “Post restant”;                      “Confirmare de primire”;           Adresat persoanelor juridice;        “Casuţa poştală";                                                                                      
   serviciul se prestează        serviciul nu se prestează
Vezi  formulare pentru expedierea mandatului cu ramburs.

 
 Important: Conform legislaţiei în vigoare, tarifele serviciului de mandate poştale sunt scutite de TVA.
 
1. MANDATE POȘTALE INTERNAȚIONALE
 
TRANSFERURI ÎN EURO
 
până la
100,00  €
100,01-
250,00  €
250,01-
500,00  €
500,01-
1.000,00  €
1.000,01-
2.000,00  €
peste
2.000,00  €
COMISION, €*
LITUANIA
4,0
5,0
5,0
7,0
--
--
POLONIA
4,0
5,0
5,0
7,0
--
--
ROMÂNIA
5,0
5,0
5,0
5,0
--
--
SPANIA
5,0
5,0
7,0
10,0
18,0
25,0
* tariful se încasează în valută naţională (MDL), convertit la cursul oficial al Băncii Naţionale a RM, valabil în ziua expedierii mandatului

 

TRANSFERURI ÎN MDL
 
până la
2000,00 MDL
2.000,01-
5.000,00 MDL
5.000,01-
10.000,00 MDL
10.000,01-
20.000,00 MDL
peste
0.000,0 MDL
COMISION, MDL
BELARUS
5%
3,5%
3,0%
2,5%
2,4%
KAZAHSTAN
5%
3,5%
2,7%
2,2%
2,1%
LETONIA
5%
3,5%
2,7%
2,2%
2,1%
RUSIA
5%
3,0%
1,5%
1,0%
0,8%
UCRAINA
5%
3,5%
3,0%
2,5%
2,4%

 

2. MANDATE POȘTALE INTERNAȚIONALE URGENTE

Suplimentar la tarifele/ comisioanele indicate în pct. 1: se percepe tariful de 20,0 lei

 

3. MANDATE POȘTALE PENTRU TRIMITERILE INTERNAȚIONALE DE INTRARE CU INDICAȚIA "RAMBURS"

Conform tarifelor/ comisioanelor indicate în pct. 1.

 

 


 
 
SERVICII SUPLIMENTARE
TARIF, LEI
Confirmare privind achitarea mandatului - achitând serviciul dat la expedierea mandatului, expeditorul va primi aviz în formă scrisă cu mențiunea datei achitării. Avizul va parveni la adresa indicată pe formularul mandatului.
6 lei
Comunicare scrisă - expeditorul mandatului poștal poate expedia destinatarului o comunicare scrisă în spațiul destinat acestui scop pe cuponul mandatului. Comunicarea nu va depăși limita de 120 simboluri (litere, cifre, semne + spații libere).
gratuit