Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Mandat internațional

Ultima actualizare: 05.10.2021

 

 
Mandatul poştal internațional este un serviciu de recepţionare, prelucrare, transmitere, distribuire și înmânare a mijloacelor băneşti prin reţeaua poştală sau căile de comunicaţii electronice.
 
Serviciul de mandate este prestat în baza acordurilor internaţionale bilaterale încheiate în conformitate cu Aranjamentul Uniunii Poştale Universale privind serviciile poştale de plată la care, conform condiţiilor stipulate, Republica Moldova este parte.
 
Condiţiile pentru expedierea mandatelor internaţionale peste hotarele ţării sunt reglementate în cadrul următoarelor acte:
 
 1. „Legea privind reglementarea valutară” nr. 62-XVI din 21 martie a. 2008; 
 
 
CUM POATE FI EXPEDIAT UN MANDAT INTERNAȚIONAL?
CUM POATE FI PRIMIT UN MANDAT INTERNAŢIONAL?
 1. Expeditorul prezintă operatorului oficiului poștal un act de identitate valabil, în original și în fotocopie şi documentele justificative (după caz).
 1. Beneficiarul prezintă operatorului oficiului poștal actul de identitate valabil în original şi în fotocopie:
 • pentru cetățenii Republicii Moldova - buletin de identitate; 
 • pentru cetățenii străini domiciliați temporar pe teritoriul Republicii Moldova - permis de şedere eliberat de autorităţile competente;
 • pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu a depășit 90 de zile de la intrarea în Republica Moldova - paşaport internațional.
Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, înapoiază documentul original clientului, iar fotocopia autentificată rămâne pentru păstrare la oficiul poştal.
 
(În cazul lipsei actului de identitate valabil, urmează a se prezenta acte de confirmare a pierderii documentului sau a inițierii procedurii de prelungire a acestuia).
 1. Expeditorul completează formularul special în care indică cu exactitate:
 • țara în care expediază mandatul;
 • pentru beneficiar, persoană fizică: numele, prenumele, patronimicul (după caz), numărul de telefon, și/sau adresa, şi/sau alte date, în caz de necesitate;
 • pentru beneficiar, persoană juridică: rechizitele contului bancar;
 • suma, moneda remiterii şi scopul expedierii banilor. 
 1. Beneficiarul prezintă operatorului avizul de informare livrat de poştaş şi detaliile transferului de bani pe care urmează să-l primească:
 • țara și localitatea de expedierii banilor;
 • numele, prenumele expeditorului;
 • moneda şi suma transferului.
 1. Expeditorul prezintă operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova); 
 1. Beneficiarul semnează formularul de plată pentru transfer, ridică numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării. 
 1. Expeditorul achită suma transferului și costurile de expediere conform tarifelor stabilite și primește de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
IMPORTANT
 
Contactați expeditorul pentru a concretiza datele transferului.
 
Expeditorul transferului bănesc este responsabil pentru informarea destinatarului.
 
Numărul de control al transferului bănesc este informație confidențială care urmează a fi cunoscută doar de către expeditor și destinatar.
 
 
 
Sumele ce nu depăşesc 10.000 € (sau echivalentul lor) pot fi expediate printr-un mandat internaţional fără prezentarea documentelor justificative şi autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei doar în următoarele cazuri:
 
 • transferuri destinate cheltuielilor familiale (se efectuează fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie/ relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei/curatelei);
 • transferuri destinate cheltuielilor curente ale persoanei fizice rezidente pentru perioada aflării sale temporare în străinătate;
 • transferuri necomerciale socialmente importante;
 • transferuri sub formă de donaţie;
 • transferuri care se efectuează în cadrul operaţiunilor valutare nesupuse notificării la Banca Naţională a Moldovei/ autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr. 62-XVI din 21.03.2008.
Convertirea sumelor mandatelor se efectuează cu utilizarea cursului de vânzare/cumpărare al Băncii Comerciale agreate de Î.S.”Poşta Moldovei”, valabil la ziua efectuării operaţiunii de expediere/achitare a mandatului.
 
 

 
 
 
 
MANDAT ELECTRONIC
ORDINAR
MANDAT ELECTRONIC
ORDINAR
MANDAT ELECTRONIC
URGENT
MANDAT POȘTAL PE
SUPORT DE HÂRTIE
OFICIU POȘTAL
neinformatizat
informatizat
informatizat
toate oficiile poștale
TERMEN
până la 5 zile lucrătoare
1-2 zile lucrătoare
până la 1 oră
de la 6 până la 20 zile*
* timpul de circulaţie pentru mandatul poştal pe suport de hârtie este determinat de termenele trecerii corespondenţei poştale
 
Perioada de validitate a unui mandat internaţional este prevăzută în lista ţărilor care execută serviciul de mandate internaţionale şi lista ţărilor care execută serviciul mandate internaţionale cu ramburs.
 

SCHIMB DE MANDATE INTERNAŢIONALE


 
 
 ŢĂRI SPRE CARE POT FI EXPEDIATE MANDATE INTERNAȚIONALE
ȚARA
TIP MANDAT
SUMA MAXIMĂ ADMISĂ
PE MANDAT
(ECHIVALENT ÎN MDL)
VALUTA ADMISĂ
SPRE EXPEDIERE
VALABILITATE
UCRAINA
Mandate electronice ordinare
1000 USD
 
MDL
30 zile
Mandate electronice urgente
500 USD
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
RUSIA
Mandate electronice ordinare
3000 USD
MDL
35 zile
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
BELARUS
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
30 zile
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
KAZAHSTAN
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
MDL
30 zile
Mandate electronice urgente
500 EUR
LITUANIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
30 zile
LETONIA
Mandate poştale
1000 USD
MDL
30 zile
ROMÂNIA
Mandate poştale contra ramburs
200 USD
MDL
30 zile
POLONIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
30 zile
SPANIA
Mandate electronice ordinare
2499 EUR
EUR, MDL
30 zile
 
 
 
ŢĂRI DIN CARE POT FI EXPEDIATE MANDATE INTERNAȚIONALE PENTRU ACHITARE ÎN OFICIILE POȘTALE
ȚARA
TIP MANDAT
SUMA MAXIMĂ ADMISĂ
PENTRU EXPEDIEREA UNUI MANDAT
(ECHIVALENT ÎN MDL)
VALUTA ADMISĂ
SPRE ACHITARE
RUSIA
Mandate electronice ordinare
3000 USD
MDL
Mandate electronice contra ramburs
3000 USD
UCRAINA
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
Mandate electronice urgente
500 USD
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
BELARUS
Mandate electronice ordinare
1000 USD
MDL
Mandate electronice contra ramburs
1000 USD
KAZAHSTAN
Mandate electronice ordinare
3000 EUR
MDL
Mandate electronice urgente
500 EUR
LITUANIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
MDL
LETONIA
Mandate poştale
1000 USD
MDL
ROMÂNIA
Mandate poştale contra ramburs
200 USD
MDL
POLONIA
Mandate electronice ordinare
5000 EUR
EUR, MDL
SPANIA
Mandate electronice
2499,99 EUR
EUR, MDL
ITALIA
Mandate electronice ordinare
1000 EUR
EUR, MDL
PORTUGALIA
Mandate electronice ordinare
2500 EUR
EUR, MDL
 
*Perioada de validitate a mandatului internaţional primit pentru plată în oficiile poştale din Republica Moldova este de 30 zile calendaristice.
 
 
 

 
 
Mandatul internațional contra ramburs este un serviciu care permite destinatarului unei trimiteri poștale să depună banii în oficiul poștal și să solicite plata sumei totale expeditorului trimiterii. 
 
Destinatarul mandatului contra ramburs este concomitent și expeditorul trimiterii postale. 
 
La prezentarea trimiterii spre expediere se comletează formularul de mandat TFP-3 pentru persoane fizice/juridice. Suma mandatului contra ramburs nu trebuie să depașească suma valorii declarate a trimiterii. 
 
Taxa de expediere a mandatului se percepe la livrarea trimiterii poştale de la destinatarul acesteia.
 
Serviciul este furnizat de toate oficiile poştale ale Î.S.”Poşta Moldovei” pe baza Acordurilor încheiate cu Administraţiile Poştale din Belarus, Rusia, Ukraina şi România şi este acceptat numai către/din aceste ţări.
 
Serviciul se prestează conform condiţiilor menţionate în tabelul de mai jos.
 
 
ȚĂRI CU CARE SE ACCEPTĂ SCHIMBUL DE MANDATE INTERNAŢIONALE CONTRA RAMBURS 
ADMINISTRAȚIA POȘTALĂ
SUMA
MAXIMĂ MANDAT
MONEDA SUMEI RAMBURSATE
SERVICII ADIȚIONALE
VALABILITATE
BELARUS
1000.00 USD
La expedierea trimitrerii din Moldova în Belarus suma contra ramburs se indică în dolari SUA.
 
La expedierea trimitrerii din Belarus în Moldova suma contra ramburs se indică în lei moldovenești.
 
Prezentare și achitare mandat:
 
 • aviz de plată; 
 • adresat persoanelor fizice;
 • adresat persoanelor juridice; 
 • căsuţa poştală; 
 • confirmare de primire;
 • comunicare scrisă; 
 • post restant;
30 zile
RUSIA
Echivalentul 
1000.00 USD
La expedierea trimitrerii din Moldova în Rusia suma contra ramburs se indică în ruble rusești.
 
La expedierea trimitrerii din Rusia în Moldova suma contra ramburs se indică în lei moldovenești.
Prezentare și achitare mandat:
 
 • aviz de plată; 
 • adresat persoanelor fizice;
 • adresat persoanelor juridice; 
 • căsuţa poştală; 
 • confirmare de primire;
 • comunicare scrisă; 
 • post restant;

35 zile

UCRAINA
Echivalentul 1000.00 USD
La expedierea trimitrerii din Moldova în Ucraina suma contra ramburs se indică în hrivna ucraineană;
 
La expedierea trimitrerii din Ucraina în Moldova suma contra ramburs se indică în lei moldovenești.
Prezentare și achitare mandat:
 
 • aviz de plată; 
 • adresat persoanelor fizice;
 • adresat persoanelor juridice; 
 • căsuţa poştală; 
 • confirmare de primire;
 • comunicare scrisă; 
 • post restant;

30 zile

ROMÂNIA
200.00 USD
La expedierea trimitrerii din Moldova în Romania suma contra ramburs se indică în dolari SUA.
 
La expedierea trimitrerii din Romania în Moldova suma contra ramburs se indică în dolari SUA.
 
Prezentare mandat:
 
 • adresat persoanei fizice;
 • confirmare de primire;
 
Achitare mandat:
 
 • adresat persoanelor fizice;
 • adresat persoanelor juridice;
 • căsuţa poştală;
 • confirmare de primire;
 • post restant;
până la expirarea primei luni care urmează celei de emitere
 
Formularul pentru expedierea mandatului cu ramburs.
 
 

 
 
1. MANDATE POȘTALE INTERNAȚIONALE
 TRANSFERURI ÎN EURO
 
PÂNĂ LA
100,00  €
100,01-
250,00  €
250,01-
500,00  €
500,01-
1.000,00  €
1.000,01-
2.000,00  €
PESTE
2.000,00  €
COMISION, €*
LITUANIA
4,0
5,0
5,0
7,0
--
--
POLONIA
4,0
5,0
5,0
7,0
--
--
ROMÂNIA
5,0
5,0
5,0
5,0
--
--
SPANIA
5,0
5,0
7,0
10,0
18,0
25,0
* tariful se încasează în valută naţională (MDL), convertit la cursul oficial al Băncii Naţionale a RM, valabil în ziua expedierii mandatului
 
 
TRANSFERURI ÎN MDL
 
PÂNĂ LA
2000,00 MDL
2.000,01-
5.000,00 MDL
5.000,01-
10.000,00 MDL
10.000,01-
20.000,00 MDL
MAI MULT DE
20.000,0 MDL
COMISION, MDL
BELARUS
5%
3,5%
3,0%
2,5%
2,4%
KAZAHSTAN
5%
3,5%
2,7%
2,2%
2,1%
LETONIA
5%
3,5%
2,7%
2,2%
2,1%
RUSIA
5%
3,0%
1,5%
1,0%
0,8%
UCRAINA
5%
3,5%
3,0%
2,5%
2,4%
 
 
2. MANDATE POȘTALE INTERNAȚIONALE URGENTE
Suplimentar la tarifele/ comisioanele indicate în pct. 1: se percepe tariful de 20,0 lei
 
 
3. MANDATE POȘTALE PENTRU TRIMITERILE INTERNAȚIONALE DE INTRARE CU INDICAȚIA "RAMBURS"
Conform tarifelor/ comisioanelor indicate în pct. 1.
 
 Important: Conform legislaţiei în vigoare, tarifele serviciului de mandate poştale sunt scutite de TVA.
 
 

 
SERVICII SUPLIMENTARE
TARIF
Confirmare privind achitarea mandatului - achitând serviciul dat la expedierea mandatului, expeditorul va primi aviz în formă scrisă cu mențiunea datei achitării. Avizul va parveni la adresa indicată pe formularul mandatului.
6 lei
Comunicare scrisă - expeditorul mandatului poștal poate expedia destinatarului o comunicare scrisă în spațiul destinat acestui scop pe cuponul mandatului. Comunicarea nu va depăși limita de 120 simboluri (litere, cifre, semne + spații libere).
gratuit
 
 
 

 
Datele mandatelor internaţionale expediate de poştă pot fi modificate la solicitarea scrisă a plătitorului, cu condiţia că remiterea nu a fost achitată beneficiarului.
 
Datele care pot fi supuse modificării pentru beneficiarii persoane fizice sunt:
 • numele, prenumele, patronimicul (după caz);
 • datele de contact (adresa, număr de telefon).
Pentru modificarea datelor plătitorul urmează să prezinte la oficiul poştal următoarele documente, fără excepţii:
 • actul de identitate valabil, în original şi în fotocopie;
 • documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
 • cererea de modificare a remiterii de bani, completată la ghișeul oficiului poştal.
 
Modificarea datelor poate fi efectuată pe parcursul perioadei de validitate a mandatului. În cazul în care mandatul internaţional a fost deja eliberat beneficiarului, modificarea datelor este imposibilă.
 
 
 

 
Mandatul internaţional expediat de la poştă poate fi returnat la solicitarea plătitorului doar în cazul în care banii nu au fost eliberaţi beneficiarului.
 
Pentru returnarea mandatului, plătitorul urmează să prezinte la oficiul poştal următoarele documente:
 
 • actul de identitate valabil, în original şi fotocopie;
 • documentele care atestă efectuarea remiterii de bani: cererea de expediere a remiterii și/sau ordinul de încasare a numerarului;
 • cererea de returnare a remiterii de bani în formă liberă completată la ghișeul oficiului poştal.
 
Se returnează doar suma mandatului fără taxele de expediere.