Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

MONEYGRAM

 
ÎS ”Poșta Moldovei” efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești MONEYGRAM.
 
MONEYGRAM este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar. Serviciul este prestat în peste 190 de ţări ale lumii. 
 
Expedierea/ achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului MoneyGram pot fi efectuate la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei”  în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL) la cursul de vînzare/ cumpărare, stabilit de banca comercială agreată de Î.S. “Poşta Moldovei”, la data expedierii/ achitării transferului.
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de suma transferului și țara în care aceasta urmează a fi eliberată. 
 
Comisionul se achită doar de către expeditor în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plății nu se rețin.
 
Transferul este disponibil pentru destinatar în decurs de 10-15 minute după expediere. 
 
Sistemul include serviciul gratuit de transmitere a unui mesaj din 10 cuvinte.
 
 
 
OPERAȚIUNI

 
Cum pot efectua un transfer de bani prin MONEYGRAM?
Cum pot primi un transfer de bani prin MONEYGRAM?
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova (în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire), paşaport internațional pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu depășește 90 de zile de la intrarea in țară, permis temporar, eliberat de organele competente). Actul de identitate se prezintă la oficiul poştal în momentul efectuării operaţiunii valutare a transferului, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.
 1. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului MONEYGRAM.
 
 1. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 1. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
RETURNAREA BANILOR

  
Transferurile neridicate în decurs de 180 zile se returnează expeditorului.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul MONEYGRAM pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul  trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului MONEYGRAMLa returnarea transferului bănesc în baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului fără comisionul achitat.
 
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului MONEYGRAM.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sunt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
 
 
TARIFE LA EXPEDIEREA TRANSFERURILOR BĂNEŞTI “MONEYGRAM”

 
Suma maximă admisă pentru un transfer – 7.000 EUR/ 10.000 USD.
TRANSFERURI ÎN $
TRANSFERURI ÎN €
Suma transferului
Comision
Suma transferului
Comision
$ 0,01 - 50,00
$ 9
€ 0,01 - 50,00
€ 5
$ 50,01 - 100,00
$ 11
€ 50,01 - 100,00
€ 8
$ 100,01 - 200,00
$ 18
€ 100,01 - 200,00
€ 14
$ 200,01 - 300,00
$ 23
€ 200,01 - 300,00
€ 21
$ 300,01 - 400,00
$ 29
€ 300,01 - 400,00
€ 26
$ 400,01 -  500,00
$ 35
€ 400,01 - 500,00
€ 29
$ 500,01 -  750,00
$ 39
€ 500,01 - 750,00
€ 33
$ 750,01  - 1.000,00
$ 45
€ 750,01 - 1.000,00
€ 38
$ 1.000,01 - 1.500,00
$ 65
€ 1.000,01 - 1.500,00
€ 54
$ 1.500,01 - 1.750,00
$ 72
€ 1.500,01 - 1.750,00
€ 64
$ 1.750,01 - 2.000,00
$ 79
€ 1.750,01 - 2.000,00
€ 74
$ 2.000,01 - 2.500,00
$ 95
€ 2.000,01 - 2.500,00
€ 88
$ 2.500,01 - 3.000,00
$ 99
€ 2.500,01 - 3.000,00
€ 108
$ 3.000,01 - 3.500,00
$ 120
€ 3.000,01 - 5.000,00
€ 176
$ 3.500,01 - 4.000,00
$ 140
€ 5.000,01 - 7.000,00
€ 300
$ 4.000,01 - 4.500,00
$ 160
TARIFELE LA EXPEDIEREA TRANSFERURILOR
DIN MOLDOVA ÎN ŢĂRILE BALTICE**, C.S.I.* ŞI GEORGIA
$ 4.500,01 - 5.000,00
$ 180
$ 5.000,01 - 5.500,00
$ 195
$ 5.500,01 - 6.000,00
$ 215
$ 6.000,01 - 6.500,00
$ 235
$/€ 0,01 - $/€ 100.00
$ 2 / € 2
$ 6.500,01 - 7.000,00
$ 255
$/€ 100,01 - $/€ 2,000.00
1,5%
$ 7.000,01 - 8.000,00
$ 275
$/€ 2.000,01 - $/€ 3.000,00
1,2%
$ 8.000,01 - 8.500,00
$ 310
$ 3.000,01 - $ 10.000,00
1,0%
$ 8.500,01 - 9.000,00
$ 330
€ 3.000,01 - € 7.000,00
1,0%
$ 9.000,01 - 10.000,00
$ 350 
 
 
 
 
NOTE
* În categoria ”Țările C.S.I.” se includ ţările: Armenia, Belarus, Kazahstan,Kirgîzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan.
** În categoria ”Țările Baltice” se  includ ţările: Lituania, Letonia și Estonia.
 
 
Mai multe informații aflați pe site-ul moneygram.com.