Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

1 aprilie 2010 - Î.S. „Poşta Moldovei” sărbătorește 17 ani de la fondare

1 Aprilie 2010
La 1 aprilie 1993, cu 17 ani în urmă a fost fondată Î.S. „Poşta Moldovei", în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Din iunie 2005, Î.S. „Poşta Moldovei" este subordonată Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.
 
Î.S. „Poşta Moldovei" asigură prestarea serviciilor poştale universale la nivelul intregii ţari, gestionînd o reţea de 1145 de oficii postale şi agenţii, prin intermediul a 37 de filiale, prestînd servicii poştale cetăţenilor în 1527 locălităţi ale ţării.
 
La 16 noiembrie 1992, Republica Moldova a devenit membru plenipotenţiar al Uniunii Poştale Universale, formînd astfel cu celelalte state membre un teritoriu poştal unic. De atunci, Î.S. „Poşta Moldovei"  a aderat la un şir de organisme internaţionale precum: Cooperativa EMS şi Cooperativa Telematică din cadrul UPU, PostEurop (Asociaţia Operatorilor Poştali Publici Europeni), Comunitatea Regională a Comunicaţiilor, participînd activ la şedinţele şi seminarele organizate de acestea, care au drept scop îmbunatatirea calităţii prestării serviciilor poştale la nivel naţional şi internaţional.
 
Î.S."Poşta Moldovei" acordă o atenţie deosebită consolidării aspectului managerial, instruirii personalului, modernizării reţelei poştale, creării unei structuri poştale competitive şi implementării tehnologiilor informaţionale moderne, factori care contribuie esenţial la sporirea calităţii deservirii şi serviiciilor prestate către consumatori.
 
Astăzi Î.S. « Poşta Moldovei » este operatorul poştal naţional ce prestează servicii poştale la  nivelul întregii ţări ţinînd pasul cu progresele societăţii informaţionale pentru a satisface aşteptările clienţilor şi de aceea şi-a propus să-şi extindă continuu gama de servicii. Încă un factor important determinant în atractivitatea serviciilor prestate de întreprindere este calitatea acestora, cu atât mai mult că încă din mai 2008, Î.S. «Poşta Moldovei» i-a fost atribuit certificatul de conformitate cu  standardul internaţional ISO 9001:2000 (SM SR EN ISO 9001:2002).
 
Î.S. "Poşta Moldovei" acordă o atenţie deosebită prestării serviciilor poştale la un nivel înalt de calitate. Intru determinarea nivelului de calitate şi sporirea competitivităţii serviciilor poştale prestate, în  toate filialele se petrec acţiuni cu genericul „Ziua calităţii".
 
Pe parcursul anului 2009 au fost dezvoltate serviciile:
 
 • de achitări ale plăţilor prin intermnediul terminalelor şi cardurilor bancare în oficiile poştale rurale;
 • de recepţionare a documentelor prin poştă la comandă;
 • de distribuire a ediţiilor periodice „Curierat".
 
Î.S. "Poşta Moldovei" o atenţie deosebită acordă informatizării, modernizării şi renovării tehnico-materiale a reţelei sale.
Pentru a susţine ritmul de dezvoltare a reţelei poştale:
 
 • a fost renovat parcul de automobile cu unităţi de transport;
 • au fost procurate maşini de casă şi control, întru asigurarea locurilor de muncă, cu utilaj conform cerinţelor în vigoare;
 • s-au procurat computere, imprimate, pentru modernizarea locurilor de muncă locurilor de muncă ale CP;
 • au fost efectuate reparaţii curente şi reparaţii capitale în oficiile poştale;
 • au fost transmise la balanţa Î.S."Poşta Moldovei" spaţii, unde sunt amplate oficiile poştale.
 
În calitate de membru al organizaţiilor poştale internaţionale, Î.S. "Poşta Moldovei" a participat la activităţile organizate de UPU, PostEurop şi de CRC privind calitatea serviciilor poştale, relaţiile cu clientela.
În acest sens s-a conlucrat cu UPU privind participarea Republicii Moldova în Programul PIDEP - Plan integral de reformă şi dezvoltare poştală. Republica Moldova este prima ţară din CSI pentru care UPU a elaborat Planul integral de reformă şi dezvoltare, în care au fost identificate 8 proiecte. Unul din acesete proiecte - "Servicii financiare poştale - studiu de fezabilitate" se realizează în cadrul proiectului sub-regional pentru Moldova şi Ucraina şi este finanţat de UPU.
 
Pentru  anul 2010 Î.S. "Poşta Moldovei" şi-a trasat următoarele sarcini primordiale întru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare a sectorului poştal: 
 
 • Asigurarea ritmului de creştere anual al veniturilor cu 15%, prin implementarea şi dezvoltarea serviciilor noi;
 • Perfecţionarea în continuare a cadrului normativ şi asigurarea serviciului poştal universal;
 • Instruirea continuă şi reciclarea personalului în vederea asigurării resurselor umane adecvate, luând în consideraţie ritmul de dezvoltare a tehnologiilor şi tehnicii informaţionale.
 • Implementarea sistemului informaţional 1C privind evidenţa realizării mărfurilor şi serviciilor în Centrele de Poştă.
 • Gazificarea în continuare a oficiilor poştale în localităţile conectate la reţelele de gaz;
 • Dezvoltarea serviciului de încasare a plăţilor pentru servicii poştale, pentru marfă filatelică prin cardurile Visa, Master.
 • Colaborarea cu Băncile comerciale din RM pentru prestarea serviciilor financiar-bancare prin intermediul oficiilor poştale, cum ar fi:
 • Primirea de la persoanele fizice a pachetului de documente necesar pentru obţinerea creditului fără asigurare
 • Primirea mijloacelor băneşti pentru achitarea datoriilor faţa de Bănci
 • Primirea depunerilor pentru completarea depozitelor
 • Achitarea dobânzilor calculate asupra unui depozit şi transferate la cardul bancar prin intermediul POS - terminalului.
 • Modificarea comisionului poştal pentru distribuirea pensiilor stabilit prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de la 0,8% la 1,1%.
 • Aprobarea ajustării tarifelor la trimiterile poştei de scrisori interne.
 • Automatizarea locului de muncă al operatorului în oficiile poştale din localităţile rurale ce deservesc peste 2000 locuitori.
 • Asigurarea unei remunerări decente salariaţilor, ţinând cont de complexitatea muncii în sectorul poştal.
 • Modernizarea parcului auto utilizat la transportarea poştei, care este uzat 78%.
 • Achiziţionarea echipamentului tehnic necesar în procesul tehnologic poştal.
 • Modernizarea sistemelor informaţionale utilizate în procesul de producţie.
 • Certificarea calităţii serviciilor poştale de către Uniunea Poştală Universală.
 • Organizarea şi desfăşurarea în mun. Chişinău a seminarelor internaţionale „Dezvoltarea pieţei poştale şi serviciilor poştale în corespundere cu aşteptările clientelei" şi „Dezvoltarea şi fortificarea plăţilor poştale".
 • Distribuirea permiselor de mic trafic la frontieră, eliberate de către secţia consulară a Ambasadei României cetăţenilor moldoveni care locuiesc în raza de 50 km de frontieră.

„17 ani este o vârstă tânără pentru o întreprindere, şi totuşi ne mândrim cu succesele şi realizările întreprinderii noastre" - a menţionat dl. Vladimir CEBAN, Director general al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei".