Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

S-a desfăşurat cea de-a 25-a şedinţă a Comisiei Economice a CRC

8 Aprilie 2010
În perioada 7-8 aprilie 2010, sub egida Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, în colaborare cu Comunitatea Regională în Comunicaţii, s-a desfăşurat cea de-a 25-a şedinţă a Comisiei Economice a CRC 
 
În cadrul celei de-a 25-a şedinţe au fost discutate mai multe probleme actuale din domeniul economiei, comunicaţiilor şi informatizării, inclusiv problema liberalizării pieţii serviciilor de comunicaţii, privatizării companiilor de telecomunicaţii şi organizaţiilor comunicaţiilor poştale, activitatea AC CRC în condiţiile funcţionării noilor acte legislative în sfera comunicaţiilor şi informatizării, implementarea noilor servicii TIC şi prezentarea serviciilor comunicaţionale universale, implementarea sistemelor poştale de economie în cadrul serviciilor poştale ale membrilor CRC.
 
La şedinţă au participat reprezentanţi ai Î.S. „Poşta Moldovei", dna Ludmila Corceac, Director general adjunct al întreprinderii şi dna Taia Rudeanu, Director Direcţia Logistică şi Tehnologii informaţionale.
 
Doamna Director general adjunct a Î.S. „Poşta Moldovei" a prezentat un raport la tema „Aplicarea tehnologiilor informaţionale în sfera comunicaţiilor poştale ale Republicii Moldova", prin care a menţionat că asimilarea tehnologiilor moderne pentru Î.S. „Poşta Moldova" este o condiţie neîntârziată, dictată de cerinţele pieţei. Implementarea acestora în sectorul serviciilor poştale oferă o oportunitate pentru a face un upgrade ale proceselor tehnologice de deservire a clienţilor, oferind o comunicare mai eficientă între parteneri, întreprinderi, agenţii economici şi clienţii lor.
 
Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor a fost creată de către Administraţiile în comunicaţii ale CSI, la 17 decembrie 1991 în or. Moscova cu scopul de a realiza colaborarea dintre noile state independente în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale pe bază de voluntariat, principiile suveranităţii şi de respect reciproc.