Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poşta Moldovei” înregistrează indici de calitate remarcabili

6 Aprilie 2011
În perioada 29 martie – 1 aprilie 2011, delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei”, reprezentată de către dna Ludmila Corceac, Prim Director general adjunct şi dl Tărăcilă Nicolae, Şef Biroul Elaborări Documente Normative, a participat la al treilea seminar instructiv pentru realizarea Proiectului Uniunii Poştale Universale (UPU) în colaborare cu Comunitatea Regională în Comunicaţii (CRC), „Ameliorarea calităţii serviciului în cadrul abordării regionale”, care s-a desfăşurat la Almatâ, Kazahstan.
 
În cadrul seminarului, ţările participante, reprezentate de către coordonatorii naţionali ai proiectului menţionat, au raportat situaţia referitor la realizarea obiectivelor stabilite prin proiectul de ameliorare a calităţii serviciului poştal, în fiecare administraţie poştală.
 
În cadrul seminarului participanţii au primit recomandări practice în domeniul ameliorării calităţii de prestare a serviciului, din partea experţilor UPU şi a PostEurop.
Dl Lars Versterlund, expertul din cadrul PostEurop, a făcut o analiză detaliată a indicilor de calitate şi a menţionat rezultatele remarcabile pe care Î.S. „Poşta Moldovei” le-a înregistrat la acest capitol, plasându-se pe locul 25 printre cele 191 ţări membre ale UPU. Indicatorii de calitate pe care i-a obţinut Î.S. „Poşta Moldovei” i-au permis obţinerea a 40 % bonusuri. Republica Moldova a obţinut cel mai bun rezultat printre ţările CSI.
 
Agenda seminarului a inclus şi vizita Centrului de Sortare din Almatâ, unde s-au identificat laturile pozitive şi modificările necesare de a fi efectuate în procesul tehnologic întru îmbunătăţirea şi eficientizarea calităţii prestării serviciului poştal universal.
Unul dintre subiectele discutate la seminar a fost perfecţionarea personalului ce este implicat în procesul de monitorizare şi asigurare a calităţii serviciului poştal. La acest capitol au fost înaintate propuneri de a se efectua instruirea angajaţilor din sectorul poştal, în urma sondajelor ce se vor efectua pentru stabilirea lacunelor în domeniul activităţii acestora.
 
Seminarele de instruire, organizate de UPU şi CRC, aduc un aport teoretic şi practic valoros şi sunt foarte importante în procesul de ameliorare a calităţii serviciilor prestate de către administraţiile poştale membre ale acestora.
 
Următorul seminar din ciclul seminarelor de instruire, organizate de CRC cu suportul UPU, se va desfăşura în luna iunie curent, la Chişinău, unde se aşteaptă participarea experţilor Uniunii Poştale Universale şi a coordonatorilor naţionali din domeniul calităţii din aproximativ 18 ţări membre ale Comunităţii Regionale din Comunicaţii.
Vizualizări: 142