Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poşta Moldovei” a obținut diploma de argint pentru calitate EMS Performance Awards

12 Mai 2011
În perioada  26 aprilie-13 mai 2011, la sediul Uniunii Poştale Universale (UPU) s-au desfăşurat sesiunile Consiliului de Exploatare Poştală (CEP) al UPU. În cadrul sesiunilor au avut loc şedinţele plenare ale Consiliului de Exploatare Poştală şi Asambleea plenară a Cooperativei EMS la care a participat delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei”.
 
La ordinea de zi a şedinţelor comisiilor de lucru al CEP au fost puse în discuţie importante subiecte, ce ţin de organizarea eficientă şi maximă a activităţii operatorilor poştali ai ţărilor membre UPU. În cadrul sesiunilor CEP au fost discutate propuneri la modificările, care urmează a fi examinate la cel de-al 25 Congres al UPU de la Doha, Quatar.
 
La Asambleea Plenară a Cooperativei EMS au fost discutate bugetul cooperativei pentru anul 2011, probleme de securitate, stabilirea tarifelor pentru serviciul EMS, planul de activitate al cooperativei pentru anul 2013-2016, standardele EMS 2011, planul Pay-for-Performance 2011, Acordul Standard EMS 2011, etc.
 
În cadrul Asambleei Generale au fost înmînate diplome de onoare pentru calitate EMS Performance Awards, ce reprezintă o recunoaştere acreditată pentru membrii cooperativei ce au atins cote înalte de performanţe.
Pentru prima dată, Î.S. “Poşta Moldovei” a obţinut diploma de argint, situîndu-se pe locul 16 printre cele 166 de ţări membre ale Cooperativei EMS.
 
Dl Edouard Dayan, Directorul general al UPU, a menţionat că cîştigătorii diplomelor au atins nivelul înalt de performanţă stabilit de către criteriile de Performanţă EMS, definite în Planul de activitate al Cooperativei pentru anul 2009-2012 şi a felicitat cu rezultatele obţinute ţările premiate.
 
Uniunea Poştală Universală (UPU) este o organizaţie interguvernamentală şi o agenţie specializată în componenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la Bern, Elveţia. A fost înfiinţată la 9 octombrie 1874, UPU include 190 de ţări-membre, care formează teritoriul poştal unic pentru schimbul reciproc al trimiterilor poştei de scrisori.
 
Republica Moldova este membru plenipotenţiar al UPU din 16 noiembrie 1992.
 
Din anul 1997, Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 30.09.2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie 2004). 
Vizualizări: 140