Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

PostEurop Process Review îşi desfăşoară activitatea la Î.S. „Poşta Moldovei”.

13 Iunie 2011
În perioada 30 mai–7 iunie 2011, în incinta Î.S. „Poşta Moldovei”, s-a desfăşurat auditul PostEurop Process Review.
 
Auditul a fost efectuat de echipa de experţi, formată din specialişti calificaţi în domeniul exploatării poştale din diferite administraţii poştale membre ale PostEurop (Portugalia, Danemarca, Estonia, România).
 
Experţii Process Review au analizat în detalii toate procesele operaţionale de colectare, recepţionare, transportare, prelucrare şi distribuire a trimiterilor poştale, structura administrativă a întreprinderii, reţeaua logistică şi sitemele informaţionale, utilizate în procesul de lucru. Au fost vizitate toate subdiviziunile întreprinderii: Centrul de Prelucrare şi Transportare a Poştei, Direcţia de Poştă Chişinău, Punctul de Schimb cu Aeroportul, şi Centrele de Poştă din republică (CP Anenii-Noi, CP Străşeni), precum şi sediul central al Î.S. „Poşta Moldovei”.
 
PostEurop Process Review are ca scop analizarea proceselor tehnologice la toate etapele de prelucrare şi pentru toate tipurile de trimiteri poştale, constatarea punctelor forte şi a celor ce necesită a fi revizuite întru eficientizarea muncii.
 
În cadrul şedinţei totalizatoare, experţii PostEurop au prezentat un raport generalizator minuţios, care a reflectat concluziile acestora, unde au menţionat că, calitatea de prestare a serviciilor poştale la Î.S. „Poşta Moldovei”  este înaltă, şi au propus unele recomandări pentru a fi implementate întru eficientizarea procesului de lucru, atingerea standardelor europene şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a întreprinderii.
 
După cum a menţionat Dl Vladimir Ceban, Director general al Î.S. „Poşta Moldovei”, administraţia poştală a Moldovei îşi asumă responsabilitatea de a examina recomandările PostEurop şi de a întreprinde măsurile ulterioare pentru obţinerea rezultatelor optimale în domeniul ameliorării calităţii serviciului poştal şi şi-a luat angajamentul de a prezenta un raport despre succesele obţinute în cadrul următoarei şedinţe a Grupului de Lucru Calitatea Serviciului PostEurop, de la Oslo, Norvegia.
Vizualizări: 124