Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Vizita Directorului Biroului de Dezvoltare al Uniunii Internaţionale în Telecomunicaţii, Dl Brahima Sanou, la Chişinău

11 Iulie 2011
În perioada 6 – 9 iunie 2011, în incinta Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) al Republicii Moldova, s-a desfăşurat vizita oficială a Directorului Biroului de Dezvoltare al Uniunii Internaţionale în Telecomunicaţii (UIT), Dl Brahima Sanou.Scopul vizitei oficialului UIT a fost aprecierea situaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în Republica Moldova, stabilirea potenţialului de implementare a noilor proiecte în sectorul TIC şi evaluarea nivelului de dezvoltare a proiectelor deja implementate în comun cu MTIC.
 
Pavel Filip, Ministrul TIC, a exprimat gratitudine pentru sprijinul constant acordat de UIT ţării noastre în domeniul TIC, în special pentru deschiderea punctelor de acces public la Internet (PAPI) în localităţile rurale ale Republicii Moldova, pentru acordarea asistenţei în organizarea unor instruiri pentru specialiştii IT şi alte acţiuni comune şi a solicitat suportul UIT în expertizarea proiectelor de politici şi strategii, promovate de minister.
 
În cadrul vizitei sale, Directorul BD UIT, a vizitat Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, unde a avut o întrevedere cu Dl Vladimir Ceban, Director general al întreprinderii. Dl Vladimir Ceban, a ţinut să mulţumească pentru sprijinul acordat de UIT în implementarea proiectului de deschidere a punctelor de acces public la internet în oficiile poştale din localităţile rurale, prezentîndu-i situaţia curentă privind implementarea proiectului dat, şi şi-a exprimat speranţa că proiectul PAPI va continua să fie susţinut de către Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii. Întîlnirea dintre reprezentanţii UIT şi Î.S. „Poşta Moldovei” s-a încheiat cu vizita unui punct de acces public la internet din oficiul poştal Lozova, CP Străşeni.
 
În urma vizitei punctului PAPI, Dl Brahima Sanou, şi-a exprimat satisfacţia în ceea ce priveşte starea lucrurilor şi a menţionat că, este extrem de impresionat de rezultatele de implementare a proiectului comun UIT – Î.S. „Poşta Moldovei” şi de utilitatea acestui proiect pentru populaţia din localităţile rurale. Înaltul oaspete a precizat că UIT ar putea extinde proiectul de creare a punctelor de acces la Internet în bandă largă în localităţile rurale pe viitor. 
 
Prin intermediul punctelor PAPI se realizează prestarea unui spectru vast de servicii publice on-line: acces la Internet, e-mail, skype, acces la servicii publice şi guvernare electronică, servicii fax, imprimare, scanare, copiere documente, servicii de consultanţă.
În dependenţă de rezultatele implementării proiectul va servi ca model pentru implementarea unor asemenea proiecte în toată ţara. Crearea în localităţile rurale a punctelor de acces public la Internet va contribui la: asigurarea accesului populaţiei din localităţile rurale la serviciile guvernării electronice; crearea în localităţile rurale a unor condiţii de trai atractive; lărgirea spectrului de servicii prestate populaţiei indiferent de locul de trai; creşterea calităţii deservirii sociale a populaţiei; mărirea gradului de activitate economică şi politică a locuitorilor din comunitatea rurală; edificarea societăţii informaţionale.
 
Conform unui Acord adiţional proiectul PAPI a fost extins şi pentru anul 2011 în care va fi realizată a treia etapă, care prevede crearea în 5 localităţi a 5 puncte de acces la Internet cu 13 locuri.
La 3 iunie 2011 în satul Ordăşei, raionul Teleneşti în incinta oficiului poştal, inaugurat într-o încăpere nouă tot în această zi, a fost lansat primul punct de acces la Internet din cadrul etapei a treia a proiectului PAPI. O contribuţia susţinută în realizarea acestor evenimente a adus primăria satului Ordăşei, care a pus la dispoziţie localul, şi  Î.S. „Poşta Moldovei”, care a dotat corespunzător oficiul poştal şi a instalat echipamentul pentru 3 locuri de acces la Internet, asigurând astfel locuitorii satului cu servicii moderne şi de calitate. 
Vizualizări: 125