Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poşta Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentantul Băncii Mondiale

15 Septembrie 2011
Pe data de 15 septembrie 2011, în cadrul  Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a avut loc o întâlnire de lucru  a doamnei Mihaela Iacob, viceministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu reprezentanţii Băncii Mondiale, domnul Hemant Baijal,  Băncii Naţionale a Moldovei, domnul Igor Munteanu şi  directorul general al Î.S. „Poşta Moldovei" domnul Vladimir Ceban.
 
Scopul întrevederii a fost, elaborarea unui plan strategic pentru modernizarea Î.S. „Poşta Moldovei" în calitate de prestator non-bancar licenţiat de servicii de plată şi transferuri băneşti.
„Î.S. „Poşta Moldovei", avînd o vastă reţea de oficii poştale cu acoperire în toate localităţile ţării, este instituţia cea mai potrivită care urmează şă participe în procesul de dezvoltare a serviciilor de plăţi poştale şi a remitenţelor pentru a le aduce la dispoziţia tuturor cetăţenolor ţării şi mai cu seamă celor din localităţile rurale, a subliniat Domnul Hemant Baijal, reprezentantul Grupului de dezvoltare a sistemelor de plăţi de la Banca Mondială.
 
În cadrul şedinţei s-a menţionat necesitatea elaborării cu eforturi comune ale BM, BNM şi Î.S. „Poşta Moldovei" a unui Plan de acţiuni privind optimizarea furnizării nu doar a serviciilor de transferuri băneşti (remitenţe), dar şi a unui set mai larg de servicii financiare oferite de Î.S. „Poşta Moldovei". Urmează a efectua o analiză a infrastructurii Î.S. „Poşta Moldovei" şi a elabora măsurile necesare de dezvoltare a reţelei bazate pe  tehnologii informaţionale. Un aspect important este şi instruirea întregului personal al Î.S. „Poşta Moldovei", în vederea prestării eficiente a serviciilor de plăţi poştale.
 
Domnul Igor Munteanu, directorul departamentului sistemul de plăţi de la Banca Naţională a Moldovei a menţionat că un proiect de lege în acest sens a fost deja elaborat, conform căruia Î.S. „Poşta Moldovei" i se oferă dreptul de a presta un set larg de servicii de plăţi, fapt ce va permite implicarea mai largă a acesteia în procesul de furnizare a serviciilor pentru întreaga populaţie.
 
Următoarea întrevedere a Băncii Mondiale cu MTIC ŞI Î.S. „Poşta Moldovei" este preconizată pentru începutul lunii noiembrie 2011.
Vizualizări: 109