Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Ședință de producere, organizată în cadrul Centrului de Poștă Florești

16 Februarie 2019
Astăzi, 16 februarie, s-a desfășurat ședința de producere cu angajații întrepriderii din raionul Florești.
 
Dl. Serghei Nastas, director general al ÎS ”Poșta Moldovei” a vorbit despre obiectivele de perspectivă a întreprinderii şi despre activitățile întreprinse pentru dezvoltarea serviciilor poştale.
 
În cadrul ședinței au fost discutate și colectate solicitările angajaților întreprinderii cu privire la necesitățile de dotare cu tehnică de calcul performantă. S-a vorbit și despre școlarizarea angajaților în domeniul financiar, în special a fost atins subiectul mandatelor poștale și a transferurilor bănești.