Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Î.S. ”Poșta Moldovei” solicită dezmințiri oficiale

24 Iunie 2019
Î.S. ”Poșta Moldovei” constată cu regret, că în mod sistematic și în dependență de situația politică existentă și de interesele personale, anumite persoane ies în spațiul public cu speculații și acuzații declarative și nefondate ce țin de activitatea întreprinderii.
 
Anume astfel pot fi catalogate și declarațiile dlui Stati Sorin din 20.06.2019 în cadrul Emisiunii ”Politica Nataliei Morari” la postul de televiziune TV8, precum că Î.S. ”Poșta Moldovei” ar fi implicată într-o oarecare schemă frauduloasă cu anabolizante și țigări.
 
Concretizăm, că ”Poșta Moldovei” face parte din rețeaua poștală internațională alături de alte 192 țări membre a Uniunii Poștale Universale și își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative interne și internaționale ce țin de domeniul poștal.
 
Ce ține de procedura expedierii trimiterilor poștale internaționale, menționăm că expeditorul trimiterii este obligat să completeze personal, corect și complet, formularul cu referire la adresa destinatarului și conținutul trimiterii.
 
Operatorul poștal pune la dispoziția expeditorului informația privind lista obiectelor supuse restricțiilor la import conform legislației țărilor de destinație, care au obligația respectării acestor restricții.
 
Operațiunea de control vamal al trimiterilor poștale și a documentației aferente perfectate de expeditori este realizată de colaboratorul vamal, care, drept urmare, validează declarația vamală a trimiterii internaționale, iar operatorul poștal nu poartă nici o responsabilitate de perfectare a declarației vamale. Conform prevederilor legale de securitate aeronautică, trimiterile poștale sunt verificate suplimentar prin scanare de către reprezentanții Ministerului afacerilor interne, care pot interveni în cazul depistării unor neconformități.
 
Totodată, subliniem faptul că țările membre UPU, cu care ”Poșta Moldovei” are relații de colaborare, nu au semnalat cazuri de constatare în trimiterile poștale internaționale a careva obiecte interzise în circuitul poștal sau restricționate conform legislației țării de destinație.
 
În această ordine de idei, conchidem faptul că ”Poștei Moldovei”, în calitate de operator poștal național, prin prisma prevederilor și procedurilor legale existente, nu-i poate fi atribuită responsabilitatea expedierii substanțelor anabolizante și țigărilor prin intermediul trimiterilor poștale.
 
De asemenea, menționăm că ”Poșta Moldovei”, pe perioada activității sale, în fiecare caz de anchetă privind presupunerile legate de expedierea acestor obiecte prin intermediul trimiterilor poștale, a dat dovadă de cooperare și a acordat comisiilor/organelor de anchetă suportul necesar, fiind puse la dispoziție toate actele și informațiile solicitate.
 
Avînd în vedere afirmațiile nefondate și cu caracter denigrator, lansate în spațiul public, Î.S. ”Poșta Moldovei” solicită domnului Sorin Stati dezmințirea acestora, cu solicitarea scuzelor de rigoare. În caz contrar, ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de contestare a acțiunilor domnului Sorin Stati în instanța de judecată.