Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Discursul Directorului general interimar al Î.S ”Poșta Moldovei” din cadrul briefing-ului de presă susținut astăzi,19 martie 2021

19 Martie 2021
Având în vedere evenimentele din ultima perioadă, care au tangență directă cu activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei”, am decis să vin cu această adresare către cetățeni, politicieni, reprezentanți ai mass-media, ai mediului de afaceri și cei ai mediului asociativ.
 
Parcurgem cu toții o perioadă extrem de dificilă cauzată de efectele pandemiei, de rigorile care ni se impun și care nu ne sunt proprii și nici firești, dar și de implicarea politicului în activitatea noastră. Este și o perioadă marcată de lipsă de dialog și de încredere între diferite institușii, angajați ai întreprinderii, inclusiv cu persoane terțe.
 
Aproape zilnic Î.S. ”Poșta Moldovei” este ținta unor atacuri de denigrare prin lansarea în public a informațiilor false, inclusiv a atacurilor în adresa mea. Recunosc sincer că este foarte dificil să trec personal și să trecem noi toți peste aceste ofense care subminează stabilitatea și încrederea interioară, credibilitatea partenerilor de dezvoltare, atitudinea angajaților noștri, procesele de modernizare lansate ș.a. 
 
Tot ce își dorește echipa Î.S. ”Poșta Moldovei” este să depășim aceste efecte ale pandemiei, să încercam să revenim la normalitate în ceea ce ține de procesele interne, să prestăm în continuare servicii calitative, să fortificăm proiectele bune inițiate și să fim alături de angajații noștri, de oameni, de cetățeni! 
 
Da, înțeleg că ne este greu și că este dificilă, iar pe alocuri neînțeleasă sau neacceptată, această poziție de optimizare și eficientizare a structurii funcționale interne, a circuitelor și mecanismelor logistice de realizare a strategiei de dezvoltare a întreprinderii, de impunere a noilor măsuri, dar aceste schimbări sunt doar spre binele întreprinderii noastre, pe care o dorim puternică și profitabilă. 
 
În această situație avem nevoie de susținere, de solidaritate, de consecvență în acțiuni și viziune! Trebuie să percepem procesele inițiate la justa lor valoare, să avem capacitatea de a privi în viitor, să vedem ce ne așteaptă și să fim capabili să acceptăm provocarea schimbării spre bine! Trebuie mai întâi să credem și să acceptăm noi însăși ideea de reformare, apoi să putem explica tuturor că sunt niște măsuri temporare care vor permite acelor mii de angajați să activeze în continuare într-o întreprindere care se vrea puternică!
 
Sunt convins că nici într-un caz nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune, nu trebuie să cedăm, nu trebuie să admitem ca oamenii să fie induși în eroare sau să fim afectați de falsurile frecvente distribuite despre noi. Altfel va fi compromis întregul proces de reformă inițiat pentru eficientizarea activității.
 
Stimați politicieni și reprezentanți mass-media, acuzațiile în adresa mea personală și în adresa întreprinderii trebuie probate, mai ales că noi nu o dată ne-am declarat atașamentul față de principiul transparenței instituționale. 
 
Ne dorim ca toți să înțeleagă că ”Poșta Moldovei” nu are apartenență și nu face politică, ci doar intensifică eforturile pentru a rămîne în continuare Operatorul Național alături de cetățeni!Haideți să depășim împreună aceste momente dificile și incerte!
 
Înțelegem că toate aceste schimbări benefice și procese demarate deranjează anumite persoane din interior, care au fost scoși din zona de confort și puși la muncă, după cum sunt deranjate și anumite forțe din exterior, cărora li s-au anihilat niște scheme, odată cu venirea mea în funcție și care probabil doresc să vadă o întreprindere slăbită și ineficientă. Dar dincolo de aceste interese, noi avem un scop clar stabilit și vom merge consecvent pe realizarea lui.
 
Doar prin rezultate multiple, benefice, pentru angajați și întreprindere vom reuși să schimbăm condițiile de muncă, să majorăm salariile, să modernizăm tehnologiile poștale și să schimbăm perceperea clienților, dar și a Dumneavoastră a tuturor despre ”Poșta Moldovei”!
 
În contextul acuzațiilor lansate în public cu privire la pierderile întreprinderii pentru anul 2020, specificăm că ele au fost generate de impactul pandemiei, care a dus la sistarea schimbului de poștă cu toate țările membre UPU, inclusiv cu China și Singapore, care au ponderea cea mai mare în acest circuit.
 
Menționăm că, principalele surse de venit pentru întreprindere sunt schimbul internațional de poștă și prestarea serviciilor. Acestea s-au redus (au scăzut) în anul 2020 cu 30% față de 2019 ceea ce constituie cca 120 mil lei. Circuitul Internațional a fostrestabilit inclusiv cu China și în foarte scurt timp va fi posibil de accesat platformele online.
 
Totodată, menționăm că, cea mai mare pondere a cheltuielilor întreprinderii o reprezintă salarizarea personalului, care practic a rămas neschimbată în anul 2020 și a constituit 85% din totalul cheltuielilor ceea ce constituie cca 320 mil lei.
 
Cu referire la alte informații denaturate și acuzații false - privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări realizate pe parcursul anului 2020, menționăm că bugetul planificat de 45 milioane de lei a fost realizat doar în cuantum de 18% adică au fost cheltuiți doar 8,2 mil lei, dintre care o bună parte au fost consumați pentru materiale necesare în lupta cu pandemia, adică pentru protejarea celor 5400 angajați și celor peste 1,5 mil clienți deserviți lunar. Dată fiind situația epidemiologică din țară, s-au întreprins măsuri stringente de a limita cheltuielile și a achiziționa doar strictul necesar. Astfel, managementul corect realizat anul trecut a permis diminuarea cheltuielilor cu peste 36,8 mil. lei.
 
Este necesar să precizăm că, în această perioadă nu au fost majorate statele de personal așa cum se vehiculează. De asemenea, menționăm că nu au existat intimidări și nu s-au pus presiuni pe angajați, pe directorii Centrelor de Poștă și șefii de subdiviziuni. Toți activează în continuare și fac parte din echipa de management actuală iar colegii prezenți inclusiv cei din teritoriu pot fonfirma acest lucru.
 
În contextul acuzațiilor aduse de către Directorul Centrului Poștă Bălți, Vasile Guțu, în cadrul conferinței de presă susținută la data de 13 ianuarie 2021, (deși se afla pe buletin de boală până pe 15.01.2021), Venim să dezmințim acuzațiile false și precizăm că, pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate mai multe anchete pe marginea abaterilor privind gestionarea patrimoniului Întreprinderii, în care a fost vizat cetățeanul Vasile Guțu.
 
Dat fiind faptul că aceste anchete au constatat încălcări deosebit de grave care au adus prejudicii considerabile Întreprinderii, Vasile Guțu, prin intermediul acelei conferințe de presă și acuzațiilor false aduse, a încercat să sustragă atenția de la abaterile grave constate comise de către acesta.
 
Mai mult decât atât, el a creat impedimente și a încercat să intimideze desfășurarea anchetelor inclusiv prin organizarea ilegală de mitinguri și greve.
 
Încălcările stabilite vizează efectuarea de către Vasile Guțu a unor plăți neîntemeiate din contul sucursalei Bălți, acțiuni de înstrăinare ilicită a patrimoniului Întreprinderii, semnarea de acte juridice în lipsa unor împuterniciri, cu depășirea atribuțiilor de serviciu, fapte care au dus prejudicierea Întreprinderii cu sume enorme. Aceste încălcări prezumă atragerea la răspunderea disciplinară, materială si penală după caz.
 
Cu referire la afirmațiile precum că ”Poșta Moldovei” este dusă intenționat către faliment, venim cu următoarele precizări:
 
Managementul întreprinderii nu are și nu poate avea scopul de a duce întreprinderea la „faliment” și nu cunoaște despre asemenea intenții ale terților. 
 
Mai mult decât atât, avem analiza economică a tendințelor pozitive înregistrate de la început de an și acestea urmează a fi amplificate prin implementarea măsurilor de optimizare continuă a proceselor, precum și identificare de noi surse de venit. De asemenea fost elaborat planul de măsuri de redresare a situației economico – financiare, suntem pe ultima sută de metri cu implementarea Monedei electroice și a comertului electronic, de asemenea au fost lansate deja parteneriate care să genereze economii dar și surse pentru activități de dezvoltare a Întreprinderii.
 
Toate cele menționate mai sus pot fi probate, demonstrate și aceasta informație poate fi oferită tuturor celor interesați.
 
Spre final, facem apel repetat către toți politicienii și reprezentanții mass-media și solicităm tuturor să oprească atacurile false!
 
În cadrul Î.S. ”Poș̦ta Moldovei” activează oameni cu dedicație care au familii, copii și nevoi personale, oameni care au fost și sunt, de asemenea, în prima linie în fiecare zi!
 
Acești oameni merită tot respectul și gratitudinea celor din jur! 
 
Toți trebuie să înțeleagă că suntem puternici, suntem uniți, avem curaj și inteligență, de aceea vom reuși în transformarea Întreprinderii în una modernă și eficientă!
 
”Poșta Moldovei” va deveni Poșta Viitorului! 
 
 
Vizualizări: 617