30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Poștală Universală

Știre

16 Noiembrie 2022

La 16 noiembrie 1992, Republica Moldova a devenit stat membru plenipotențiar al Uniunii Poștale Universale (UPU). Cu această ocazie, Poșta Moldovei lansează astăzi, 16 noiembrie 2022, ștampila poștală specială „30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Poștală Universală”.

UPU este una dintre cele mai vechi organizații internaționale, fiind înființată în anul 1874, având 192 de țări membre. Aceasta reprezintă un forum de cooperare între operatorii poștali internaționali, contribuind astfel la asigurarea unei rețele universale de produse și servicii actualizate.

Organizația are un rol consultativ, de mediere și de legătură. Stabilește regulile pentru schimburile poștale internaționale. De asemenea, UPU vine cu recomandări pentru a stimula creșterea volumelor de corespondență, colete și servicii financiare, pentru îmbunătățirea calității serviciilor pentru clienți.

Pe parcursul a 30 de ani de la aderarea la UPU, Poșta Moldovei a beneficiat de un șir de avantaje cum ar fi: libertatea tranzitului, conlucrarea directă cu administrațiile poștale internaționale privind schimbul de poștă, îmbunătățirea serviciilor financiare – mandatele poștale și electronice, optimizarea termenelor de circulație a trimiterilor internaționale, schimbul de experiență, etc.

Uniunea Poștală Universală a finanțat numeroase proiecte de asistență tehnică pentru îmbunătățirea calității serviciilor poștale prestate de Poșta Moldovei prin intermediul Fondului de Ameliorare a Calității Serviciului. Totodată, operatorul poștal desemnat al Moldovei a beneficiat de instruiri și suport consultativ din partea experților UPU pe diferite domenii.

Întreprinderea utilizează în activitatea sa operațională sistemele informaționale elaborate de Centrul de Tehnologii Poștale al UPU pentru digitalizarea serviciilor sale și pentru a presta servicii moderne, la standarde de calitate internaționale clienților săi.

Un beneficiu major pentru Poșta Moldovei, precum și pentru clienții săi este faptul că Republica Moldova a aderat la Actele Uniunii (Constituția UPU, Regulamentul General al UPU, Convenția Poștală Universală, Aranjamentul privind serviciile poștale de plată). Operatorul poștal desemnat al Moldovei implementează cu succes toate prevederile actelor Uniunii în activitatea sa, acestea fiind transpuse în legislația națională sectorială prin ratificarea Actelor de către Parlamentul Republicii Moldovei.

Cu această ocazie, Roman Cojuhari, administratorul interimar al Î.S. ”Poșta Moldovei” a menționat: ”Împreună cu Uniunea Poștală Universală dezvoltăm sectorul poștal. Preluăm și implementăm standarde internaționale, pentru că doar astfel, putem presta servicii moderne și de calitate”.

De asemenea, pe parcursul anilor Poșta Moldovei a lansat mai multe serii de mărci și cărți poștale dedicate Uniunii Poștale Universale, pe care la găsiți la magazinul filatelic al întreprinderii.

30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Poștală Universală

Știre

16 Noiembrie 2022

La 16 noiembrie 1992, Republica Moldova a devenit stat membru plenipotențiar al Uniunii Poștale Universale (UPU). Cu această ocazie, Poșta Moldovei lansează astăzi, 16 noiembrie 2022, ștampila poștală specială „30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Poștală Universală”.

UPU este una dintre cele mai vechi organizații internaționale, fiind înființată în anul 1874, având 192 de țări membre. Aceasta reprezintă un forum de cooperare între operatorii poștali internaționali, contribuind astfel la asigurarea unei rețele universale de produse și servicii actualizate.

Organizația are un rol consultativ, de mediere și de legătură. Stabilește regulile pentru schimburile poștale internaționale. De asemenea, UPU vine cu recomandări pentru a stimula creșterea volumelor de corespondență, colete și servicii financiare, pentru îmbunătățirea calității serviciilor pentru clienți.

Pe parcursul a 30 de ani de la aderarea la UPU, Poșta Moldovei a beneficiat de un șir de avantaje cum ar fi: libertatea tranzitului, conlucrarea directă cu administrațiile poștale internaționale privind schimbul de poștă, îmbunătățirea serviciilor financiare – mandatele poștale și electronice, optimizarea termenelor de circulație a trimiterilor internaționale, schimbul de experiență, etc.

Uniunea Poștală Universală a finanțat numeroase proiecte de asistență tehnică pentru îmbunătățirea calității serviciilor poștale prestate de Poșta Moldovei prin intermediul Fondului de Ameliorare a Calității Serviciului. Totodată, operatorul poștal desemnat al Moldovei a beneficiat de instruiri și suport consultativ din partea experților UPU pe diferite domenii.

Întreprinderea utilizează în activitatea sa operațională sistemele informaționale elaborate de Centrul de Tehnologii Poștale al UPU pentru digitalizarea serviciilor sale și pentru a presta servicii moderne, la standarde de calitate internaționale clienților săi.

Un beneficiu major pentru Poșta Moldovei, precum și pentru clienții săi este faptul că Republica Moldova a aderat la Actele Uniunii (Constituția UPU, Regulamentul General al UPU, Convenția Poștală Universală, Aranjamentul privind serviciile poștale de plată). Operatorul poștal desemnat al Moldovei implementează cu succes toate prevederile actelor Uniunii în activitatea sa, acestea fiind transpuse în legislația națională sectorială prin ratificarea Actelor de către Parlamentul Republicii Moldovei.

Cu această ocazie, Roman Cojuhari, administratorul interimar al Î.S. ”Poșta Moldovei” a menționat: ”Împreună cu Uniunea Poștală Universală dezvoltăm sectorul poștal. Preluăm și implementăm standarde internaționale, pentru că doar astfel, putem presta servicii moderne și de calitate”.

De asemenea, pe parcursul anilor Poșta Moldovei a lansat mai multe serii de mărci și cărți poștale dedicate Uniunii Poștale Universale, pe care la găsiți la magazinul filatelic al întreprinderii.