Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

UE aplică noi reguli de TVA pentru comerțul electronic începând cu 1 iulie 2021

30 Iunie 2021
Î.S. “Poșta Moldovei” informează beneficiarii de trimiteri poștale că, începând cu 1 iulie 2021, Statele membre ale UE aplică noi reguli de TVA pentru comerțul electronic.
 
Astfel, scutirea de taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru importul în Uniunea Europeană de bunuri provenite din comerțul electronic a căror valoare nu depășește 22 EUR va fi eliminată.
 
Excepție vor face bunurile fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică (C2C), având o valoare de până la 45 EUR.
 
Menționăm, că taxele vamale colectate pentru bunurile importate cu o valoare mai mare de 150 EUR rămân neschimbate.
 
Noile reguli vin ca urmare a modificărilor legislative la nivel european, în conformitate cu Directiva Consiliului European 2017/2455 ce amendează Directivele EU din domeniul TVA nr. 2006/112, respectiv 2009/132.
 
Pentru informații suplimentare accesați linkul: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
 
 
 
 
Vizualizări: 965