Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Î.S. “Poșta Moldovei” anunță despre oferirea în locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderii

4 Ianuarie 2022
 
Î.S. “Poșta Moldovei” anunță despre oferirea în locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderii. Drept locatari pot fi persoane fizice și juridice ale Republicii Moldova, apatrizii în condițiile legii.
 
În cazul în care se vor desemna mai mulți pretendenți pentru luarea în locațiune a unui imobil, întreprinderea va recurge la organizarea unei licitații ”cu strigare”.
 
Cuantumul chiriei nu poate fi mai mic decât cuantumul minim al chiriei, calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv, iar termenul de dare în locațiune nu va depăși un an.
 
Pachetul de documente privind intenția de a lua în locațiune un anumit bun se va depune în decurs de 20 zile calendaristice de la data publicării avizului în Monitorul oficial al RM, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 și 17.00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare, 134, mun. Chișinău, bir. 210.
 
Telefon pentru informații: 022 251-237.
 
Pachetul de documente include:
 
  1. Cererea de intenție.
  2. Actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificat și extrasul din Registrul de Stat, în original, cu termenul de valabilitate de cel mult o lună;
  • persoane fizice: copia buletinului de identitate.