Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Obiecte interzise și admise condiționat spre expediere

 

Ultima actualizare: 01.09.2020
 
I. Obiecte neadmise spre expediere.
 
Trimiterile care nu îndeplinesc condiţiile cerute prin Convenţia Poștală şi regulamente specializate nu sunt admise spre expediere. De asemenea, nu sunt admise trimiterile expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de neplată integrală a sumelor datorate.
 
 
1. Introducerea obiectelor menţionate mai jos este interzisă în toate categoriile de trimiteri:
 
 • stupefiante şi substanţe psihotrope, astfel cum sunt definite de către Organul Internaţional de Control al Stupefiantelor (OICS), sau alte droguri ilicite interzise în ţara de destinaţie;
 • bateriil de litiu atât separate, cât şi încorporate în echipamente (laptop-uri, telefoane mobile, mp3 playere, aparate GPS, camere foto/video, jucării, ceasuri etc.);
 • obiectele obscene sau imorale;
 • produse contrafăcute şi piratate;
 • alte obiecte de import sau circulaţie care sunt interzise în ţara de destinaţie;
 • alte obiecte care, prin natură sau ambalaj pot prezenta pericol pentru agenţi sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri, echipamentul poştal sau bunurile care aparţin terţilor;
 • documentele ce au caracter de corespondenţă actuală şi personală schimbate între persoane altele decât expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceştia;
 • materiale explozibile, inflamabile sau alte mărfuri periculoase precum şi materiale radioactive sunt interzise în toate categoriile de trimiteri;
 • echipamente militare inerte (inclusiv grenade, obuze inerte si alte articole analogice) sunt interzise în toate categoriile de trimiteri;
 • animale vii.

2. În mod excepţional, următoarele mărfuri periculoase sunt admise:
 
 • materialele radioactive expediate în trimiterile poştei de scrisori şi colete poştale;
 • substanţele infecţioase expediate în trimiterile poştei de scrisori şi în colete poştale;
 • albinele, lipitorile şi viermii de mătase;
 • paraziţii şi distrugătorii de insecte nocive destinaţi controlului acestor insecte şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
 • muştele din familia drosophilidae utilizate pentru cercetarea biomedicală şi schimbate între instituţii recunoscute oficial;
 • animalele vi,i al căror transport prin poştă este autorizat prin regulamentele poştale ale ţărilor interesate.

II. Obiecte importate sau în tranzit și condiţii de admitere/neadmitere spre expediere, prevăzute de legislația Republicii Moldova.
 
1. Animale, produse animaliere şi de origine animală:
 
 • pot fi obţinute informaţii suplimentare în acest domeniu de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (Chișinău, bd Ştefan cel Mare, 162).

2. Albine, miere, ceară şi produse agricole:
 
 • importul albinelor poate fi acceptat pe baza prezentării unui certificat veterinar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine;
 • mierea naturală importată este supusă unui control sanitar efectuat de către un inspector veterinar într-un birou de vamă autorizat. In mod excepţional, trimiterea care conţine miere naturală este scutită de orice formalitate de natură sanitară, în cazul în care este îndrumată prin colet poştal cu o greutate mai mică de 2 kg şi care nu prezintă caracter comercial;
 • lipitorile trebuie să fie închise în recipienţi conform reglementărilor.

3. Produsele animaliere şi de origine animală destinate consumului uman sau creşterii animalelor:

 
A. Importul acestor produse este condiţionat de respectarea regulamentului sanitar în vigoare:
 
 • controlul sanitar efectuat de către un inspector veterinar într-un birou vamal autorizat este urmat de eliberarea unui permis sanitar,
 • prezentarea unui certificat veterinar şi un certificat de calitate eliberate de către autorităţile competente din ţara de origine;

B. Aceleaşi produse, în cazul în care sunt în tranzit la frontieră, sunt scutite de toate formalităţile controlului sanitar prevăzute în paragraful A.
 
 
4. Vegetale şi produse vegetale:
 
 • în cazul importului lor aceste produse trebuie să fie examinate de către un agent însărcinat cu protecţia plantelor şi să fie însoţite de către un certificat fitosanitar eliberat în ţara de origine;
 • dispoziţiile particulare referitoare la lupta contra introducerii unor boli şi paraziţi (de exemplu: Erwinia amylovara, Troquoderma granatium EV, Ceratitis Capitala Wied ) au ca efect anumite interdicţii de import a produselor provenind din orice ţară sau pentru anumite tări, prin instaurarea de măsuri mai restrictive;
 • importul de ierbare este interzis.​

 

 5. Produse antiparazitare pentru uzul agricol:
 
 • importul acestor produse este acceptat numai dacă sunt destinate cercetării şi schimburilor intre instituţiile de cercetare ştiintifice. Prezentarea certificatelor este necesară.

 

6. Băuturi, lichide alcoolice:
 
 • este acceptat importul pîna la 2 l vin/colet şi pîna la 1 litru de băuturi spirtoase/colet.

 

 7. Tutun:
 
 • este acceptat, pentru particulari importul pana la 200 buc. ţigarete sau ţigări /colet, fară plata taxelor vamale.

 8. Uleiuri minerale:
 
 • nu există informaţii.

 

9. Stupefiante:
 
 • importul stupefiantelor, preparatelor farmaceutice care conţin stupefiante este supus prezentării unei autorizaţii eliberate de către Departamentul farmaceutic (277028 CHISINAU, Strada Hincesti1, Rep.Moldova, Fax: (+37322)73 87 81).

 

10. Produse farmaceutice:
 
 • medicamente şi alte produse folosite în terapeutică medicală. Importul de medicamente şi alte produse folosite în terapeutica medicală se face pe baza prezentării unei autorizaţii acordate fie de către Ministerul sănătăţii (Departamentul farmaceutic şi de echipament medical: 277028 Chisinau, strada Hincesti 1, Rep.Moldova), fie de către Ministerul agriculturii şi alimentaţiei (Serviciul veterinar:277012 Chisinau, bd Stefan cel Mare 162);
 • contraceptivele, altele decît cele sub formă de medicamente şi prezervativele nu pot fi importate decît de către intreprinderile sau companiile care au un acord cu Ministerul Sănătăţii;
 • contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt condiţionate de respectarea reglementării referitoare la medicamente (vezi paragraful de mai sus). 

 

11. Perle fine sau de cultură, pietre şi metale preţioase, lucrări din aceste materiale, bijuterie de fantezie:
 
 • toate aceste obiecte sunt acceptate la import (în colete poştale cu valoare declarată) cu condiţia ca ele să fie corect menţionate în declaraţia vamală.

 

12. Material de război:
 
 • importul materialului de război, pudrelor şi explozibililor este acceptat pe baza prezentării unei autorizaţii a Ministerului de Interne;
 • armele de vanătoare şi armele pentru sport fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului de Interne;
 • alte arme fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului Apărării.
 
 
OBIECTE INTERZISE ȘI ADMISE CONDIȚIONAT SPRE EXPEDIERE ÎN ȚĂRILE LUMII
 AG  Antigua și Barbuda
 AN   Antilele Olandeze
 LR   Liberia
 AW   Aruba (NL)
 SH   Sfânta Elena
 FJ  Fiji
 FK   Ins. Falkland
 SL   Sierra Leone
 BB   Barbados
 MD   Moldova
 GA   Gabon
 SO   Somalia
 BF   Burkina Faso
 SR   Surinam
 BH   Regatul Bahrein
 SS   Sudanul de Sud
 GM   Gambia
 GW   Guineea-Bissau
 TG   Togo
 BR   Brazilia
 TN   Tunisia
 TO   Tonga
 HT   Haiti
 TT   Trinidad-Tobago
 CD   Rep. Dem. Congo
 NE   Niger
 UG   Uganda
 CG   Republica Congo
 CK   Insulele Cook
 VA   Vatican
 VC   Sf. Vicent/Grenadine
 CM   Camerun
 JO   Iordania
 JP   Japonia
 WS   Samoa
 KE   Kenya
 PG   Papua N. Guinee
 CW   Curacao
 KN   Sf. Krist și Nevs