EMS

 

EMS (abrevierea sintagmei în limba engleză ”Express Mail Service”) – serviciu poştal expres pentru documente şi mărfuri, care constituie, pe cât este posibil, cel mai rapid dintre serviciile poştale prestate atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

Expedierea trimiterii EMS se realizează după principiul "de la ușă la ușă", fiind preluată/livrată de către curier, indiferent de locul aflării expeditorului/destinatarului. La fel, trimiterea poate fi depusă personal de către expeditor la orice oficiu poştal din ţară.

Serviciul poate fi comandat la numărul unic de telefon 1310, iar traseul parcurs de trimitere poate fi urmărit pe pagina Track & Trace.

La expedierea unei trimiteri EMS, expeditorul perfectează declarația vamală CN 23 EMS în cinci exemplare, conform modelului anexat.

 

INFORMAȚII UTILE

CONDIȚII DE AMBALARE

 • greutatea maximă permisă a unui colet este de 30,0 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;
 • la prezentare, trimiterea cu conţinut de documente poate fi ambalată în plicuri marcate cu sigla şi culorile serviciului EMS (albastru şi portocaliu), puse la dispoziţie de către Î.S. ”Poşta Moldovei”, asigurând pe tot traseul până la destinaţie prioritate şi eficienţă în prelucrare;
 • ambalajul sau plicul trebuie să fie de formă dreptunghiulară sau rulou, pentru a nu provoca dificultăţi în procesul de prelucrare; greutatea maximă a plicului nu trebuie să depăşească 2 kg;
 • dimensiunile timiterii EMS cu marfă nu trebuie să depăşească 1,5 m pentru una dintre dimensiuni sau 3,0 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii. Trimiterea EMS cu marfă nu poate avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru trimiterile EMS cu documente (90x140);
 • trimiterea trebuie să fie închisă de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mânuit;
 • să nu depaşească dimensiunile de formă şi greutate regulamentare;
 • învelişul exterior trebuie să acopere în întregime conţinutul trimiterii (excluzându-se fisuri şi rupturi);
 • în vederea asigurării secretului corespondenţei, învelişul exterior trebuie să fie opac, astfel încât să nu să se permită vizualizarea conţinutului, să corespundă formei şi naturii conţinutului, modului şi duratei transportării, să fie adaptat pentru mânuire usoară;
 • învelişul exterior şi modul de închidere a trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat;
 • clamele metalice utilizate la ambalarea trimiterii nu trebuie să împiedice executarea serviciului poştal şi să prezinte riscuri de lezări pentru personal;
 • este interzisă aplicarea pe trimiterea poştală a timbrelor şi etichetelor reutilizate sau a altor etichete şi menţiuni, decât cele, care se referă nemijlocit la serviciul prestat.

 

SERVICII ADIȚIONALE
 
 

Tarife pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal furnizate de Î.S. ”Poșta Moldovei”, cu intrare în vigoare începând cu data de 01.06.2022 

Tarife speciale aplicate de Î.S. ”Poșta Moldovei” în cazul unui volum mare de trimiteri poștale, cu intrare în vigoare începând cu data de 01.06.2022

Tarife pentru serviciile poștale din afara sferei Serviciului Postal Universal furnizate de către Î.S. ”Poșta Moldovei”, cu intrare în vigoare începând cu data de 01.06.2022