Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Plata pensiilor și indemnizațiilor

Ultima actualizare: 29.11.2019
 
 
În baza contractului încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, conform actelor normative în vigoare și în baza listelor beneficiarilor, primite în format electronic de la CNAS, Î.S.”Poşta Moldovei” efectuează plata drepturilor și prestațiilor sociale. În oficiile poștale, plata se execută, în numerar, la prezentarea obligatorie de către beneficiar a buletinului de identitate (buletinului provizoriu).
 
Plata drepturilor și prestațiilor sociale se efectuează lunar, în numerar, în oficiile poștale și la domiciliul persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, care, din cauza sănătății, nu le pot primi de sine stătător în oficiile poștale, la solicitarea acestora în temeiul cererii, la locul de reședință.
 
Plata drepturi sociale
 
Plata pensiilor, indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, plăților periodice capitalizate în oficiile poștale, se efectuează de la data de 1 până la 23 a lunii de gestiune, stabilite prin grafic, cu excepția – suportul financiar până la data de 25, ajutorul de deces - până în penultima zi lucrătoare a lunii.
 
Plata pensiilor indemnizațiilor de invaliditate, alocațiilor sociale de stat, plăților periodice capitalizate se plătește personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.
 
Pensia se plătește mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa și a procurii, autentificate conform legislației în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive (art. 34 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat).
 
Plata prestațiilor sociale
 
Plata prestațiilor sociale se efectuează în numerar, integral, inclusiv pentru lunile precedente, din momentul transferării mijloacelor financiare și până la sfârșitul lunii (excepție - ajutorul de șomaj, alocația de integrare sau reintegrare profesională șomerului cu statut special, indemnizațiile de maternitate, plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă indemnizaţiile unice de deces familiilor militarilor decedaţi, - până în penultima zi lucrătoare a lunii).
 
Prestațiile sociale se plătesc personal beneficiarului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. Plata prestațiilor sociale, cu excepția alocațiilor nominale pentru merite deosibite de stat și compensației bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimentare alimentare, se efectuează mandatarului numai la prezentarea procurii, termenul de valabilitate al căreia se stabilește conform legislației civile - până la 3 ani. Dacă termenul nu este indicat în procură, aceasta este valabilă timp de un an de la data întocmirii.
 
Plata alocației nominale pentru merite deosibite de stat și compensației bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimentare alimentare, se efectuează mandatarului la prezentarea procurii, termenul de valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
 
Procura, în care nu este indicată data întocmirii, este nulă.
 
Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Direcția Operațiuni Financiare a Î.S.”Poșta Moldovei”, telefon: 022 251 299 sau Centrele de Poştă republicane.
 
Program de lucru:
luni-vineri: 08.00 - la 17.00;
pauză de prânz; 12.00 - 13.00;
zile de odihnă: sâmbătă și duminică.