Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

CONTACT

 
ÎS ”Poșta Moldovei” efectuează operațiuni de expediere și achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești CONTACT.
 
CONTACT este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar. Sistemul oferă posibilitatea efectuării transferurilor în peste 90 de țări ale lumii.
 
Expedierea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului CONTACT poate fi efectuată la orice oficiu poștal al Î.S.”Poşta Moldovei” în dolari SUA, EUR sau în valută naţională (MDL) la cursul de vânzare stabilit de banca comercială agreată de Î.S. “Poşta Moldovei”, la data expedierii transferului.
 
Achitarea transferurilor băneşti prin intermediul sistemului CONTACT poate fi efectuată la orice oficiu poştal al Î.S.”Poşta Moldovei” în valută naţională (MDL) la cursul de cumpărare stabilit de banca comercială agreată de Î.S.”Poşta Moldovei”, la data achitării transferului.
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcție de suma transferului și țara în care aceasta urmează a fi eliberată și se achită în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plății nu se rețin.
 
Transferurile sunt disponibile pentru destinatar în decurs de 2 minute după expediere. Sistemul include serviciul gratuit de transmitere a mesajului SMS pentru informarea clienţilor despre starea transferului.
 
 
 
OPERAȚIUNI

 
Cum pot efectua un transfer de bani prin CONTACT?
Cum pot primi un transfer de bani prin CONTACT?
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova (în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire), paşaport internațional pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu depășește 90 de zile de la intrarea in țară, permis temporar, eliberat de organele competente). Actul de identitate se prezintă la oficiul poştal în momentul efectuării operaţiunii valutare a transferului, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.
 1. Comunicaţi operatorului:
 • numele şi prenumele beneficiarului;
 • țara și localitatea în care se află;
 • suma şi valuta transferului;
 • scopul expedierii banilor.
 1. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
 • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
 • suma și valuta transferului.
 1. Prezentați operatorului documentele justificative în cazul în care suma transferului bănesc depășește 10.000 EUR sau echivalentul acesteia (conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova).
 1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.
 1. Achitați suma transferului și a comisionului conform tarifelor sistemului CONTACT.
 
 1. Primiți de la operator formularul cu numărul de control al transferului bănesc.
 1. Contactați destinatarul și comunicați-i datele transferului pe care urmează sa-l primească:
 • numărul de control al transferului bănesc;
 • țara și localitatea de unde au fost expediați banii;
 • numele și prenumele Dvs (în calitate de expeditor);
 • suma și valuta transferului.
 
 
 
RETURNAREA BANILOR

 
Transferurile neridicate în decurs de 180 zile se returnează expeditorului.
 
Mijloacele băneşti expediate prin sistemul CONTACT pot fi returnate la solicitarea expeditorului numai în cazul în care acestea nu au fost achitate destinatarului. Pentru returnarea banilor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului și a motivului de returnare.
Returnarea transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului CONTACT. La returnarea transferului bănesc în baza cererii înaintate, expeditorului i se rambursează suma transferului fără comisionul achitat.
 
 
 
MODIFICAREA DATELOR

 
Datele aferente transferului bănesc pot fi modificate la solicitarea expeditorului, cu condiţia că acesta nu a fost achitat destinatarului. Pentru modificarea datelor expeditorul trebuie să prezinte la oficiul poştal care a executat operațiunea următoarele documente:
 
 • act de identitate valabil;
 • documentele care atestă efectuarea transferului bănesc;
 • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului spre modificare.
Modificarea datelor transferului bănesc se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului CONTACT.
 
Datele transferului bănesc care pot fi modificate sunt:
 
 • numele, prenumele, patronimicul destinatarului;
 • numele, prenumele, patronimicul expeditorului;
 • țara de destinaţie a transferului.
 
Pentru modificarea datelor transferului bănesc, comision suplimentar nu se percepe.
 
 
 
TARIFE LA EXPEDIEREA TRANSFERURILOR BĂNEȘTI CONTACT

 
 1. Limitele sumelor transferate:
 
 1. La expedierea transferurilor în ţările vecine*: maximum 20.000 USD/EUR;
 2. La expedierea transferurilor în alte ţări**: Suma transferului deviază în dependenţă de ţară.
 
 1. Mărimi comisioane:
 
 1. La efectuarea transferurilor bănești în USD/ EUR în ţările vecine (cu excepţia unor participanţi din Azerbaidjan, Armenia, Uzbekistan, Letonia, Lituania, Ukraina, Estonia):
 • 1 % din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică de 4.000 USD/ 3.000 EUR;
 • 40 USD, dacă suma transferului este 4.000,01 - 20.000 USD;
 • 30 EUR, dacă suma transferului este 3.000,01 - 20.000 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Azerbaidjan şi Uzbekistan:
 • 1,2% din suma transferului bănesc până la 20.000USD/ EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Ucraina:
 • 1,4% din suma transferului bănesc (suma maximală a transferului este de 5.000 USD/ 5.000 EUR).
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Armenia:
 • 1% din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică sau egală cu 2.500 USD/ EUR;
 • 25 USD/EUR, dacă suma transferului este mai mare de 2.500 USD/ EUR.
 
La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Armenia - achitarea la domiciliu: 2% din suma transferului.
Suma-limită a unui transfer este de 10.000 USD/EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în valută străină în Letonia:
 • 2% din suma transferului până la 2.000 USD;
 • 7 EUR, dacă suma transferului în EUR este până la 350 EUR;
 • 2% din suma transferului, dacă suma transferului în EUR este 350,01 - 2.000 EUR;
 • 40 USD, dacă suma transferului în USD este mai mare de 2.000 USD;
 • 40 EUR, dacă suma transferului în EUR este mai mare de 2.000 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în EUR în Lituania prin Poşta Lituaniei (suma unui transfer nu depăşeşte 1500 EUR):
 • 1,5% din suma transferului + 4,5 EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în USD/ EUR în Estonia:
 • 1,5 % din suma transferului, dacă suma transferului este mai mică sau egală cu 4.950 USD/ EUR;
 • 75 USD/ EUR, dacă suma transferului este mai mare de 4.950,01 USD/ EUR.
 
 1. La efectuarea transferurilor băneşti în USD/ EUR în alte ţări mărimea comisionului achitat de expeditor la expedierea transferului poate varia în dependenţă de direcţie.
NOTE:
 
* Ţări vecine: Abhazia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Osetia de Sud.
** Alte ţări: toate ţările, cu excepţia Rusiei şi a ţărilor vecine.
 
Mai multe informații aflați pe site-ul contact-sys.com.