Locuri vacante

POȘTAȘ

CARTATOR

OPERATOR POȘTAL

SPECIALIST, SECȚIA AUDIT INTERN

SPECIALIST, SECȚIA REVIZIE ȘI CONTROL

SPECIALIST, DIRECȚIA ECONOMIE ȘI PLANIFICARE

ȘEF SECȚIA METODOLOGII, REGLEMENTĂRI ȘI RISCURI

SPECIALIST, SECȚIA METODOLOGII, REGLEMENTĂRI ȘI RISCURI

SPECIALIST, SECȚIA ECONOMICĂ TERITORIALĂ, NORMARE ȘI SALARIZARE (normator)